Artikkeli | 01/26/2024 11:08:26 | 5 min Lukuaika

Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä

Metsäveroilmoituksen täyttäminen ensimmäistä kertaa tai pitkän tauon jälkeen voi tuntua haastavalta tehtävältä. Muistettavaa on paljon, eikä verokoukeroihin tutustuminen välttämättä tunnu mieluisimmalta puuhalta. Jostain on kuitenkin aloitettava, minkä takia olemme tehneet sinulle selkeät ja tiiviit ohjeet.

Metsäverotuksen perusteet haltuun

Alla olevien kysymysten ja vastausten avulla saat helposti metsäverotuksen perusteet haltuun. Kun perusteet on hallussa, voit lähteä syventämään tietoasi ja aloittaa matkasi kohti metsäverotuksen asiantuntijuutta. Toivottavasti näistä metsäverotuksen ohjeista on sinulle hyötyä. Mukavaa oppimistuokiota! 

Ketkä ovat velvollisia täyttämään metsäveroilmoituksen? 

 • Kaikkien, joilla on kalenterivuoden aikana ollut metsätalouden tuloja tai metsävähennyksestä ja varauksista annettavia tietoja, on annettava metsätalouden veroilmoitus 2C. Jos metsänomistajalla on ollut vain menoja, niitä ei ole pakko ilmoittaa.  

Mitä ovat metsätalouden tulot?

 • Metsätuloa ovat tulot, joita metsänomistaja saa metsätalouden harjoittamisesta. Tuloihin voi kuulua muun muassa puunmyyntituloja, metsänhoitotukia kuten metka-tuet, vuokratuloja tai mahdollisia vakuutuskorvauksia. Nämä tulot ovat veronalaista tuloa.  

Mitä ovat metsätalouden menot?

 • Metsätalouden menot kattavat kaikki metsänomistajan metsätalouteen liittyvät kulut. Tähän sisältyvät esimerkiksi metsänhoitokulut, kuten metsän istutus ja hoito, sekä muut kustannukset, kuten metsäkoneiden hankinnat ja ylläpitokulut. Näitä menoja voidaan käyttää vähennyksinä metsätulon verotuksessa.

Kuinka paljon metsätuloista täytyy maksaa veroja?  

 • Metsästä saatavat tulot käyttäytyvät verotuksessa samalla tavalla kuin muut pääomatulot.  Alle 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 30 % ja yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %. 

Miten vähennykset käyttäytyvät metsäverotuksessa?

 • Metsänomistaja voi vähentää metsäverotuksessa metsätalouden harjoittamiseen liittyvät hankinnat. Veroilmoitusta tehdessään täytyy katsoa, mistä kaikista kuluista ja kuinka paljon vähennyksiä voi tehdä.  
 • Meno vähennetään kokonaisuudessa sinä vuonna, jolloin osto on tehty, ellei menoa ole määrätty vähennettäväksi poistoina. 
 • Ilmoitetut vähennykset pienentävät maksettavan veron määrää.  

Miten poistot käyttäytyvät metsäverotuksessa?  

 • Poistot ovat vähennyksiä metsätalouden hankintojen arvosta niiden käyttöaikana eli voit tehdä niistä vähennyksiä useampana vuonna. Poistoihin merkittävän hankinnan oletettu käyttöikä on yli kolme vuotta, eli ne voivat kohdistua esimerkiksi metsäkoneisiin ja rakennuksiin.
 • Poistot otetaan huomioon metsätalouden tulonhankkimiskuluina määriteltäessä veronalaista metsätuloa. 

Ovatko metsänomistajat arvonlisäverovelvollisia?

 • Jos puun myyntitulot yhdessä muiden arvonlisäverollisten myyntien kanssa ylittävät 15 000 euroa kalenterivuoden aikana, olet arvonlisäverovelvollinen ja sinun pitää ilmoittautua arvonlisärekisteriin. Rekisteriin voi ilmoittautua vaikka, 15 000 euron raja ei täyttyisikään
 • Jos metsätalouden harjoittaja on arvonlisäverovelvollinen, hän voi vähentää maksamansa arvonlisäveron hankintoihin liittyvistä kuluista. Samalla hän on velvollinen tilittämään arvonlisäveroa myyntituloistaan valtiolle oma aloitteisesti. Oman viitetiedon maksamista varten näkee OmaVerossa tai sen voi pyytää puhelimitse verottajalta

Voinko tehdä metsän hankintamenoista vähennyksiä metsäverotuksessa?

 • Kyllä, voit vähentää metsävähennyksinä 60 % metsäsi hankintamenosta metsätalouden pääomatulojen verotuksessa, mikäli olet ostanut metsätilan vuonna 1993 tai sen jälkeen. Metsävähennystä ei voi käyttää vastikkeetta eli esim. lahjana saatuun metsäomaisuuteen.
 • Sinun ei tarvitse käyttää koko vähennyspohjaa yhden vuoden aikana. Voit käyttää metsävähennyspohjaa metsäverotuksessa useampana vuonna niin kauan, kun sitä on jäljellä vähintään 1500 euroa.  

Mitä meno- ja tuhovaraukset ovat metsäverotuksessa?

 • Menovarauksilla voit kattaa seuraavien vuosien menoja ja siirtää näin osan metsätalouden tuloista verotettavaksi vasta seuraavina vuosina. Vastaavasti voit varata osan vakuutuskorvauksesta käytettäväksi tuhon aiheuttamiin kuluihin metsätilalla.

Milloin metsäveroilmoitus täytyy tehdä?  

 • Päättyneen verovuoden metsäveroilmoitus annetaan tyypillisesti helmikuun viimeiseen päivään mennessä. Alkuvuodesta kannattaakin aina käydä katsomassa metsäverotuksen tärkeät päivämäärät, jotta ilmoitus tulee lähetettyä ajallaan. 

Missä metsäveroilmoituksen voi täyttää?

Voit täyttää ja lähettää metsäveroilmoituksen verkossa esimerkiksi UPM Metsä -verkkopalvelun kautta tai Verohallinnon ylläpitämässä OmaVerossa.  

UPM Metsä -verkkopalveluun siirtyvät automaattisesti meidän kanssamme tehdyt puukaupat ja metsänhoitotyöt, mikä helpottaa ilmoituksen täyttöä. Palveluun voi myös vuoden mittaan tallentaa tositteita, jolloin ne pysyvät varmasti tallessa ja oikeassa järjestyksessä. 

Palvelusta löytyy omat kohtansa tuloille, menoille, matkakuluille, poistoille, hankintatyölle, metsävähennyksille sekä meno- ja tulovarauksille. Näiden ollessa jaettuna eri osioihin varmistetaan se, että kaikki kohdat tulee varmasti huomioitua.

Verkkopalvelun avulla lähetetään vuosittain tuhansia ilmoituksia ja olemme saaneet paljon positiivista palautetta vero-osion selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä. Huom! Kun aloitat merkintöjen tekemisen heti vuoden alusta, veroilmoitus syntyy kuin itsestään.   

Luo tunnukset verkkopalveluun, tutustu vero-osioon ja aloita metsänomistajan helpoin verosavotta. 

Luo tunnukset

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää
Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo
Artikkeli | 4 min

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo

Lue lisää