Artikkeli | 03/06/2024 10:31:50 | 4 min Lukuaika

Metsäsuunnitelma tuo metsänomistajan arvot ja tavoitteet näkyviksi

Metsänomistajuus on iso osa identiteettiä, minkä takia on tärkeää, että metsäomaisuudesta huolehditaan oma arvomaailma huomioon ottaen. Metsäsuunnitelman avulla saat tuotua omat arvosi sekä tavoitteesi esille ja voit vaikuttaa siihen, miltä metsäsi näyttävät tulevaisuudessa.

Metsänomistaja päättää omien metsiensä käytöstä

Keskustelut ja kiinnostus metsien käytöstä ovat lisääntyneet runsaasti viime vuosien aikana. Esiin nousseita aiheita ovat olleet kestävyys, metsien käytön hyväksyttävyys, hiilensidonta ja luonnon monimuotoisuus. Yksittäisen metsänomistajan mahdollisuudet vaikuttaa näihin asioihin realisoituvat metsissä kuviotasolla, jossa metsänhoidon päätökset tehdään. Metsäsuunnitelma on korvaamaton työkalu, jolla metsänomistaja voi omalta osaltaan vaikuttaa omien metsiensä käytön vaikutuksiin. 

Mitä eroa on metsävaratiedolla ja metsäsuunnitelmalla?

Aluksi on tärkeää ymmärtää, mitä eroa on avoimella metsävaratiedolla ja metsäsuunnitelmalla. Nykyään monet erehtyvät luulemaan, että avoin metsävaratieto on sama asia kuin metsäsuunnitelma, vaikka niin ei ole. Avoimessa metsävaratiedossa ei oteta huomioon metsänomistajan henkilökohtaisia tavoitteita ja arvoja, toisin kuin metsäsuunnitelmassa.  

Metsäsuunnitelman avulla kohti metsänomistajan tavoitteita

Metsäsuunnitelma on metsänomistajan arvot esiintuova käytännön ohjekirja siihen, kuinka metsänomistajan määrittelemät tavoitteet saavutetaan. Metsäsuunnitelmasopimusta tehdessä on erityisen tärkeää, että metsänomistajan tavoitteet selvitetään ja arvomaailmaan pureudutaan, jotta valmis metsäsuunnitelma olisi niiden mukainen. Tavoitekeskustelu käydään paikallisen metsäasiakasvastaavan kanssa.  

Metsänomistajan tavoitteita voivat muun muassa olla tietyllä alueella korostettu virkistyskäyttö, tasainen tulovirta tai metsän arvon kasvattaminen. Vapaaehtoisesta metsien suojelusta kiinnostuneille voidaan puolestaan kartoittaa esimerkiksi METSO-ohjelmaan sopivia kohteita. Metsäsuunnittelun keinoin näistä jokainen tavoite voidaan huomioida seuraavalle kymmenvuotiskaudelle tehtävässä suunnitelmassa.  

Tavoitekeskustelun jälkeen maastossa tehdään kuviokohtainen inventointi. Inventoinnissa mitataan oleellisia puustotunnuksia, kuten pohjapinta-ala, puiden keskiläpimitta ja keskipituus sekä tunnistetaan esimerkiksi metsälain määrittämät erityisen tärkeät elinympäristöt. Mittauksien avulla määritellään metsäsuunnitelman hakkuu- ja metsänhoitoehdotukset.  

Metsäsuunnitelmassa määritellään metsän tuoton ja hyvinvoinnin kannalta tarvittavat hoitotoimenpiteet

Hyvällä ja oikea-aikaisella metsänhoidolla, etenkin taimikonhoitovaiheessa, huolehditaan sekä metsän hyvinvoinnista että taloudellisen arvon säilymisestä ja kasvamisesta. Metsäsuunnitelmassa määritellään metsänhoitotoimenpiteiden ajankohdat, mikä varmistaa metsälle parhaat mahdolliset kasvuedellytykset. 

Metsänomistajan tavoitteet sekä arvot ohjaavat ja näkyvät hakkuiden suunnittelussa. Esimerkiksi oman kodin lähellä metsää voidaan käsitellä eri-ikäisrakenteisesti, jolloin maisema pysyy metsäisenä.  

Tasaisia tulovirtoja tavoittelevan metsänomistajan metsiä käsitellään niin, että kymmenvuotiskauden ulkopuolelle jää myös hakkuumahdollisuuksia. Näin varmistetaan tasaisen tulovirran jatkuminen myös suunnittelukauden jälkeen.  

Metsäsuunnitelma huomioi metsäsertifikaatittien kriteerit

Suomessa on käytössä kaksi metsäsertifiointijärjestelmää, joihin metsänomistaja voi halutessaan liittyä. Metsäsuunnittelua tehdessä noudatetaan aina lakien ja sertifiointijärjestelmän mukaisia standardeja, joiden täyttymisestä metsäammattilainen huolehtii. Metsänomistajan on kuitenkin hyvä itsekin tutustua metsäsertifikaattien kriteereihin yleisellä tasolla.  
 
Lue lisää metsäsertifikaateista ja niiden kriteereistä  

Metsäsuunnitelman avulla:

  • Saat tavoitteidesi ja arvojesi mukaisen toimintasuunnitelman metsiesi käyttöä varten. 
  • Tiedät mitä metsissäsi pitäisi tehdä seuraavan 10 vuoden aikana, jotta pääset kohti tavoitteitasi. 
  • Metsänhoitotyöt ja hakkuut tulevat tehtyä ajallaan, mikä tekee metsästäsi elinvoimaisen ja tuottavan.  
  • Metsän suunnitelmallisella ja kestävällä hoidolla varmistetaan metsän pysyminen hyvinvoivana myös tuleville sukupolville.  

Alkuun metsäsuunnitelman tekemisessä pääset ottamalla yhteyttä alueesi metsäasiakasvastaavaan, jonka kanssa suunnittelu aloitetaan käymällä tavoitekeskustelu. Tavoitekeskustelua varten kannattaa miettiä, millaisia arvoja ja tavoitteita sinulla on metsänomistajana ja miten haluat niiden näkyvän omassa metsässäsi. 

Ota yhteyttä alueesi metsäasiakasvastaavaan 

Metsänhoidon suositukset x 10
Artikkeli | 8 min

Metsänhoidon suositukset x 10

Lue lisää
Suomalainen puu tuo hyvinvointia
Artikkeli | 1 min

Suomalainen puu tuo hyvinvointia

Lue lisää
Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä
Artikkeli | 5 min

Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä

Lue lisää