Artikkeli | 01/09/2024 07:21:58 | 2 min Lukuaika

Metka-tuki kannustaa kestävään metsänhoitoon

Metka-tuki on uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, joka on korvannut Kemera-tukijärjestelmän vuoden 2024 alussa. Tuen tarkoituksena on kannustaa yksityisiä metsänomistajia pitämään huolta metsistään tarjoamalla taloudellista tukea metsän kestävän kasvattamisen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. 

Mitä metsänomistajan pitää tietää metka-tuen hakemisesta?

Metka-tukia voi hakea 1.3.2024 alkaen Metsäkeskukselta, minkä jälkeen eri työlajisten hakemuksien käsittely alkaa vaiheittain. Maaliskuun alusta alkaen käsittelyyn tulevat taimikon ja nuoren metsänhoidon sekä terveyslannoituksien hakemukset. Ympäristötuen ja tiehankkeiden hakemusten käsittely alkaa keväällä ja luonnonhoito- ja kulotustukien kesällä 2024.  

Ennen metsänhoitotoimenpiteiden tekoa on syytä tutustua, mitä toimenpiteitä tuen saaminen vaatii, sillä ehdot vaihtelevat työlajeittain. Ennakkosuunnitelman vaativiin töihin voi ryhtyä vasta sitten, kun Metsäkeskus on hyväksynyt metka-tukihakemuksen.  

Tukia haetaan Metsäkeskuksen sähköisen asiointipalvelun kautta. Palvelusta löytyy ohjeet hakemusten tekoon ja lähettämiseen työlajeittain. Hakemus on mahdollista tehdä myös paperisena, mutta silloin hakemuksen käsittely vie enemmän aikaa. 

Mikä muuttuu, kun kemera-tuki muuttuu metka-tueksi? 

Metka-tuki on yksinkertaisempi ja kannustavampi kuin kemera-tuki. Metka-tuen myötä suuressa osassa työlajeista tuen määrä kasvaa, mukaan tulee uusia työlajeja sekä osaan toimenpiteistä ei enää vaadita ennakkosuunnitelmaa. Tukia on myös jatkossa helpompaa hakea ja hallinnoida.  

Voidaan siis sanoa, että moni asia paranee metsänomistajan näkökulmasta, kun tuet jatkossa kohdistuvat entistä paremmin metsänomistajien tarpeisiin. Metka-tuella halutaan kannustaa metsänomistajia kestävään metsänhoitoon entistä vahvemmin. 

Näihin kaikkiin työlajeihin voit saada metka-tukea: 

  • Taimikon ja nuoren metsän hoito sekä pienpuun keruu
  • Terveyslannoitus
  • Kulotus
  • Metsätieverkoston ylläpito
  • Suometsän hoitosuunnitelmien laadinta
  • Suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen
  • Ympäristötuki määräaikaiseen suojeluun sekä metsäluonnon hoitoon 

Lue yksityiskohtaisemmat ohjeet eri työlajeille

Metka-tuen vaikutukset metsänomistajille ja metsätaloudelle

Metka-tuen tarkoituksena on kannustaa metsänomistajia metsänhoitotöihin, joiden taloudelliset vaikutukset metsänomistaja joutuu kantamaan itse. On kuitenkin hyvä huomioida, että metsänhoitotyöt maksavat itsensä pitkässä juoksussa takaisin korkojen kera.

Ajallaan ja oikea-aikaisesti tehdyt metsänhoitotyöt ovat tärkeä osa vastuullista ja kestävää metsänhoitoa, mihin haluamme kaikkia metsänomistajia kannustaa.

Kannustinjärjestelmän uudistuttua ei ole mitään syytä jättää metsänhoitotoimenpiteitä tekemättä. Jos nyt tunsit piston sydämessäsi, ja tiedät, että metsässäsi on tekemättömiä hoitotoimenpiteitä, kannattaa ottaa yhteyttä oman alueesi metsäasiakasvastaavaan.  

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää