Artikkeli | 02/23/2023 09:02:57 | 3 min Lukuaika

Forest Action: Älykkäällä metsänhoidolla ilmastonmuutosta vastaan

Minnesotan osavaltion pohjoisosassa sijaitseva UPM Blandin hallinnoi yli 76 000 hehtaaria metsää. Jo yli 20 vuoden ajan UPM Blandinissa on harjoitettu ekologista metsätaloutta ja hyödynnetty SmartForestry℠-menetelmiä. UPM Blandinin metsänhoitajat ja metsäekologi käyttävät metsätalousjärjestelmää, jossa metsänhoidolliset päätökset perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimalla puiden lisäksi myös muita metsän osa-alueita, kuten kasveja, maaperää ja mikroilmastoja, UPM Blandinin metsänhoitajat pystyvät toteuttamaan kullekin ekosysteemille räätälöityjä metsänhoitomenetelmiä.

Metsien pitkäkestoisen terveyden ja tuottavuuden puolesta

Vuodesta 2021 lähtien UPM Blandinin metsäekologi on kehittänyt ilmastosuunnitelmaa UPM:n omistamille metsämaille. UPM on sitoutunut varmistamaan metsiensä terveyden ja tuottavuuden pitkällä aikavälillä, joten ilmastonmuutos täytyy ottaa huomioon riskiarvioissa. Suunnitelmassa aihetta lähestytään kolmivaiheisesti: 1) aiempia, nykyisiä ja tulevia ilmastotrendejä arvioidaan, 2) metsiin kohdistuvia vaikutuksia ennustetaan parhaaseen mahdolliseen tieteelliseen tietoon perustuen sekä 3) toimintamahdollisuuksia kartoitetaan sietokyvyn ja sopeutuvuuden parantamiseksi.

Alueellinen ilmasto menneine, nykyisine ja tulevine trendeineen toimii suunnittelun perustana. Ilmastonmuutoksen ennustetaan olevan erittäin dynaamista, ja lämpötilan sekä sademäärien vaihtelevan sekä alueellisesti että ajallisesti.

Forest Action -ohjelman avulla voimme asettaa metsänhoidollemme ja puunhankinnallemme kauaskantoisia vastuullisuustavoitteita.

Suosituksia metsän resilienssin ja sopeutumiskyvyn parantamiseksi

Minnesotan pohjoisosassa, jossa UPM Blandinin metsät sijaitsevat, vuosittaiset lämpötilat ovat viimeisen vuosisadan aikana nousseet tasaisesti, ja niiden nousun odotetaan jatkuvan myös tulevina vuosikymmeninä. Alueella on myös havaittu muutoksia sademäärissä. Muuttuvan ilmaston vaikutusta metsiin on tutkittu laajasti ja samalla metsänhoitajille on kehitetty erilaisia työkaluja. Erityistä hyötyä on esimerkiksi Northern Institute of Applied Climate Science (NIACS) kehittämästä arviointi- ja kehysjärjestelmästä, joka auttaa metsänhoitajia ymmärtämään käynnissä olevia muutoksia. UPM Blandin tarkasteli nykyisiä metsänhoitokäytäntöjään tämän järjestelmän pohjalta arvioidakseen omaa valmistautumistaan ilmastonmuutokseen.  Muiden menetelmien ohella yhtiön käyttämät SmartForestry℠ -menetelmät lisäsivät selvästi metsien ilmastoresilienssiä. Tietyillä osa-alueilla taas onnistuttiin löytämään kehityskohteita.

UPM:llä tunnistettiin yhteensä kahdeksan tärkeää toimenpidettä, jotka tullaan toteuttamaan tulevalla vuosikymmenellä metsän sietokyvyn ja sopeutumisen parantamiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa harvinaisten lajien suojeleminen varmistamalla tiettyjen alueiden suojelu, ilmastoon sopeutuneiden ja lämpimässä ilmastossa menestyvien lajien suosiminen sekä lämpimistä ja kuivista olosuhteista peräisin olevien siemenien ja taimien mahdollisen käytön tutkiminen. Näin varmistetaan puiden sopeutuminen tulevaisuuden ilmasto-olosuhteisiin. Ilmastonmuutossuunnitelma on malliesimerkki metsien kestävästä käytöstä ja metsätalouden jatkuvasta kehittämisestä, jota  UPM edistää Forest Action -metsävastuullisuusohjelman puitteissa.

— Forest Action -ohjelman avulla voimme asettaa metsänhoidollemme ja puunhankinnallemme kauaskantoisia vastuullisuustavoitteita. Sen avulla pystymme myös kiinnittämään erityistä huomiota toimintojemme vastuullisuuteen, kertoo UPM Blandinin toimitusjohtaja Scott Juidici.

Katso UPM Blandinin toimitusjohtaja Scott Juidicin koko haastattelu.

Lataa Forest Action -raportti.

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen
Artikkeli | 7 min

9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen

Lue lisää
Metaani mutkistaa suon ennallistamista
Artikkeli | 4 min

Metaani mutkistaa suon ennallistamista

Lue lisää