Tyvi esiin - Katso video ennakkoraivauksesta

Ennen pääte- ja harvennushakkuita toteutettava ennakkoraivaus on metsänomistajan ja puun ostajan etu.

1 Poista alikasvos

Puukaupan ehtona on usein hakattavan alueen ennakkoraivaus. Se nopeuttaa monitoimikoneen työtä ja vähentää konerikkojen vaaraa.

Kun lehtipuiden vesat ja muu alikasvos on raivattu pois, harvesterin kuljettaja näkee paremmin kaadettavien puiden tyveen, jolloin hakkuujälki on parempi.

2 Tyhjennä tyven ympärys

Alikasvos poistetaan noin metrin säteeltä ainespuun ympäriltä. Ainespuuksi katsotaan puut, joiden läpimitta on rinnan korkeudella yli kahdeksan senttiä. Alikasvospuut sahataan matalaan kantoon, jotta harvesterin koura pääsee tarttumaan kaadettavaan puuhun läheltä maan pintaa.

Yli metrin etäisyydellä ainespuun rungosta olevia vesoja ei tarvitse poistaa, jos ne eivät haittaa kuljettajan näkyvyyttä. Sinne tänne on hyvä jättää raivaamattomia tiheikköjä riistan suojapaikoiksi. Arvokkaiden luontokohteiden, purojen, ojien ja lähteiden reunat jätetään raivaamatta.

3 Tee itse tai teetä

Metsänomistaja voi tehdä ennakkoraivauksen itse, jolloin hän saa puustaan hieman paremman hinnan. Ennakkoraivaus on normaalia raivaussahatyötä, joka onnistuu useimmilta metsänomistajilta. Raivaussahan terä kannattaa teroittaa päivittäin, ja työssä pitää käyttää metsurin kypärää, jossa on silmikko ja kuulonsuojaimet.

Työn voi teettää myös puun ostajalla tai muulla ulkopuolisella ammattilaisella. Ennakkoraivaus kannattaa tehdä viimeistään heti puukauppasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Eduksi on, jos raivaus tehdään jo hakkuuta edeltävänä vuonna, jolloin raivattu kasvusto ehtii painua lähemmäs maan pintaa.

Metsuri Tuomo Rissanen UPM Metsän franchisingyrityksestä ennakkoraivaa ensi vuonna ensiharvennettavaksi tulevaa sekametsää Suonenjoella. Metsurinkypärä on välttämätön turvavaruste myös omatoimiselle raivaajalle.

Artikkeli on julkaistu Metsän henki 4/2020 -lehdessä, jonka voit lukea lehden Issuu-palvelusta.

Metsäsertifikaatit vastuullisen metsänhoidon perustana
Artikkeli | 6 min

Metsäsertifikaatit vastuullisen metsänhoidon perustana

Lue lisää
Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina
Artikkeli | 5 min

Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina

Lue lisää
Mistä tiedän, milloin metsää kannattaa harventaa?
Artikkeli | 5 min

Mistä tiedän, milloin metsää kannattaa harventaa?

Lue lisää