Tarkasta taimikot - Katso video!

Metsäasiantuntija Juha-Matti Mikkolainen kertoo, miksi taimikot kannattaa keväällä tarkastaa ja millaisiin yllätyksiin on hyvä talven jälkeen varautua.

 

Mitä taimikon tarkastuksessa tehdään?

Taimikon tarkastuksessa arvioidaan tulevan kesän taimikonhoitotarvetta sekä mahdollisia tuhoja. Alle metrinen taimikko kannattaa tarkastaa vuosittain, varttuneessa taimikossa riittää parin vuoden välein.
Taimikon tarkastus on sijoitus metsän tulevaisuuteen. Jos sitä ei ehdi tehdä itse, palvelun voi hankkia UPM:n kautta.

Miten arvioin taimikonhoitotarpeen?

Varhaisperkauksessa poistetaan viljelytaimien kasvua haittaava lehtipuusto. Varhaisperkauksen tarve on helppo arvioida: jos metrisiä taimia keväällä ympäröi saman mittainen lehtipuusto, perkaus on hyvä tehdä kesällä.

Taimikon harvennuksen aika on, kun taimet ovat 3–7-metrisiä. Puusto harvennetaan puulajikohtaiseen tavoitetiheyteen, lehtipuuvesakon lisäksi poistetaan huonolaatuisia kasvatettavan puulajin puita.
Taimikonhoidon voi ostaa UPM:ltä. Kesän työt kannattaa varata huhti–kesäkuussa.

Mitkä ovat yleisimmät tarkastuksessa vastaan tulevat tuhot?

Pienessä taimikossa myyrät saattavat syödä taimen kuorta ja silmuja, toisinaan koko taimen. Joskus tuho on niin laaja, että taimikko vaatii täydennysistutuksen. Sen tarpeen arviointiin voi pyytää apua UPM:n asiantuntijalta.

Varttuneissa taimikoissa hirvituhot ovat yleisiä. Hirvet syövät etenkin mäntyjen latvakasvaimia ja hirviemä saattaa taittaa latvan vasalleen. Laajoihin tuhoihin voi hakea korvausta Suomen metsäkeskukselta.

 

Artikkeli on julkaistu aiemmin Metsän hengessä 2/2019.