UPMMetsä

Puutavaran kuljetus

UPM käyttää puunkuljetuksiinsa yksityisten yrittäjien sopimusverkostoa. Katso video ja tutustu puutavara-auton kuljettajan työhön.

 

Korjuukohteista puutavara kuljetetaan yleensä puutavara-autoilla joko suoraan loppuvarastoon, rautatien varteen tai vesireittien äärelle. Noin 70 % puusta kuljetetaan maanteitse perille, noin 25 % kulkee junalla ja noin 5 % uitetaan tai laivataan loppukäyttöpaikalle.

Kuljetusten suunnittelussa hyödynnetään nykyaikaisia tietokoneohjelmia, jotta kuljetukset järjestyisivät mahdollisimman tehokkaasti. Ajantasainen paikkatietojärjestelmä ja GPS-paikannus ovat tärkeitä apuvälineitä. Niiden avulla varmistetaan oikea-aikainen teiden kantavuudet huomioonottava puunkuljetus.

 

Lue myös suuren hyötykuorman HCT-ajoneuvoista Janne Kukkuran blogista