Puunkorjuu

Puunkorjuuseen kuuluu puiden kaato, karsinta, katkonta, mittaaminen ja metsäkuljetus.

 

Puiden oikea katkonta puutavaralajeihin on edellytys sille, että puu pystytään jalostamaan mahdollisimman arvokkaiksi tuotteiksi. Mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti puun runko jaetaan eri puutavaralajeiksi, kuten tukiksi ja kuitupuuksi.

Puut mitataan kuormainvaa’alla samalla kun puutavara ajetaan tienvarteen. Metsätalouden eri osapuolet ovat sopineet yhdessä muuntokertoimista, joilla kuormainvaa’alla mitattu puutavaran paino muutetaan kuutiometreiksi.

Puunkorjuun laatuvaatimukset ovat erittäin tiukkoja. Metsäkoneen kuljettaja analysoi jatkuvasti omaa työtään, jotta korjuujälki on moitteetonta ja metsien kestävä käyttö turvataan.

UPM:n kanssa tehdyt metsänhakkuusopimukset toteuttaa sopimusyrittäjäverkosto. Verkoston yrittäjillä on ajanmukainen kalusto ja hyvä metsäinen osaaminen.

”FSC:n myötä saimme siunauksen sille, että olemme tehneet oikeita valintoja”
Artikkeli | 7 min

”FSC:n myötä saimme siunauksen sille, että olemme tehneet oikeita valintoja”

Lue lisää
Turvemaiden puunkorjuu
Artikkeli

Turvemaiden puunkorjuu

Lue lisää
120-vuotias Hurma on yhä huippukunnossa
Artikkeli | 5 min

120-vuotias Hurma on yhä huippukunnossa

Lue lisää