Puunkorjuu

Puunkorjuuseen kuuluu puiden kaato, karsinta, katkonta, mittaaminen ja metsäkuljetus.

 

Puiden oikea katkonta puutavaralajeihin on edellytys sille, että puu pystytään jalostamaan mahdollisimman arvokkaiksi tuotteiksi. Mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti puun runko jaetaan eri puutavaralajeiksi, kuten tukiksi ja kuitupuuksi.

Puut mitataan kuormainvaa’alla samalla kun puutavara ajetaan tienvarteen. Metsätalouden eri osapuolet ovat sopineet yhdessä muuntokertoimista, joilla kuormainvaa’alla mitattu puutavaran paino muutetaan kuutiometreiksi.

Puunkorjuun laatuvaatimukset ovat erittäin tiukkoja. Metsäkoneen kuljettaja analysoi jatkuvasti omaa työtään, jotta korjuujälki on moitteetonta ja metsien kestävä käyttö turvataan.

UPM:n kanssa tehdyt metsänhakkuusopimukset toteuttaa sopimusyrittäjäverkosto. Verkoston yrittäjillä on ajanmukainen kalusto ja hyvä metsäinen osaaminen.

Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!
Artikkeli | 1 min

Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!

Lue lisää
Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo
Artikkeli | 4 min

Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää