UPMMetsä

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma on sinun metsällesi laadittava hoitamissuunnitelma. Metsäsuunnitelma kannattaa laatia, koska näet siitä mitä toimenpiteitä metsässä olisi hyvä tehdä ja milloin.

 

Metsäsuunnitelma on tavoitteellisen metsänhoidon käsikirja. Suunnitelmasta löydät tiedot metsäsi nykytilasta ja tarvittavista toimenpiteistä. Metsäsuunnitelma perustuu metsänomistajan toiveisiin siitä, millaisen metsän hän haluaa.

Metsäsuunnitelma laaditaan 10 vuoden jaksolle kerrallaan. Siinä jokaiselle metsäkuviolle mitataan ja määritellään maa - ja puustotiedot, joiden pohjalta suunnitelmaan tehdään metsänhoito- ja hakkuuehdotukset. Näiden ehdotusten pohjalta metsänomistajan on helppo tehdä päätös tarvittavista metsänhoitotöistä.

Tärkeintä metsänomistajan kannalta on pitää huolta metsänhoitotöiden oikeasta ajoituksesta. Esimerkiksi harvennushakkuita ei kannata siirtää liian kauaksi, koska metsän kasvu hidastuu ilman harvennusta. Erityisesti taimikkojen ja nuorten metsien hoito tulee ajoittaa huolella.

Metsänhoitotöiden ajoituksessa sähköinen metsäsuunnitelma on paras apuväline, sillä verkkopalvelussa metsäsuunnitelma on aina ajan tasalla. Verkossa metsänomistaja voi osallistua aktiivisesti metsän hoitoon mm. tarjouspyyntöjen, tilausseurannan, yhteenvetojen ja kattavien metsänomistamisen palveluiden avulla. 

Metsäsuunnitelmasta voidaan tarvittaessa nopeasti määrittää metsätilan käypä arvo, joka tarvitaan esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa. Ajantasainen metsäsuunnitelma on myös yksi edellytys metsänhoitomaksusta vapautumiselle.