Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet

Metsänomistaminen edellyttää metsäomaisuuden hoitoa ja vaalimista. Metsänomistajilla on erilaisia tavoitteita oman metsänsä osalta, jotka vaikuttavat metsänkäsittelytapoihin ja metsänkasvatuksen tavoitteisiin.

 

Metsä voi merkitä omistajalleen paikkaa virkistäytyä, sijoituskohdetta joka tuottaa tuloa tai vaikka paikkaa toteuttaa omia ympäristötavoitteita. Nämä tavoitteet ovat aina metsänhoidon suunnittelun lähtökohtana.

Metsäsuunnitelma on metsäomaisuuden hoidon ja hallinnan käsikirja, jonka avulla erilaisten tavoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa. Metsässä tehtävissä toimenpiteissä voidaan painottaa esimerkiksi maisemanäkökulmia, riistan elinolosuhteita tai monimuotoisuuden turvaamista. Lue lisää UPM Metsäsuunnitelmasta.

Metsänhoidon eri painotukset eivät sulje pois muita tavoitteita, vaan metsätilalla voidaan painottaa eri alueilla eri arvoja. Metsässä tehtävillä toimenpiteillä edistetään omien tavoitteiden toteutumista. Eri tavoitteiden yhdistäminen huomioidaan toimenpiteitä suunniteltaessa. Monimuotoinen metsä, jossa on eri-ikäistä puustoa, antaa omistajalleen tuloa, tarjoaa paikan harrastaa ja mahdollistaa monipuolisen metsälajiston hyvät elinolosuhteet.

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Metsäkäynti
Artikkeli

Metsäkäynti

Lue lisää
Metsäsuunnitelma
Artikkeli | 3 min

Metsäsuunnitelma

Lue lisää