Metsänistutus

Uusi tuottava taimikko saadaan aikaan istuttamalla puun taimia, kylvämällä siemeniä tai luontaisesti. Uudistamismenetelmä ja puulaji valitaan kasvupaikan mukaan. Valtaosa metsänuudistamisesta tehdään istuttamalla.

 

Metsänistutuksen ennakkotöinä tehdään mahdollinen uudistusalan raivaus ja kasvupaikalle sopiva maanmuokkaus. Maanmuokkaus auttaa taimia hyvään kasvuun ja myös helpottaa istutustyötä. Muokkausmenetelmiä ovat mm. äestys, laikutus ja mätästys. Metsänistutus voidaan tehdä käsin tai koneellisesti. 

Kun paakkutaimia istutetaan käsin, käytetään apuna istutusputkea eli pottiputkea, jolla yksittäinen taimi saadaan helposti sopivalle syvyydelle. Mätästetyllä alalla taimi istutetaan keskelle mätästä sen korkeimpaan kohtaan. Maa tiivistetään taimen ympäriltä. Istutustiheys on 1600-2500 tainta hehtaarille puulajista ja alueen sijainnista riippuen. Taimia istutetaan toukokuun alusta syyskuun lopulle saakka.  

UPM käyttää niin omissa kuin metsäpalveluasiakkaidensa metsissä UPM:n oman taimitarhan laatutaimia. UPM:n taimitarha sijaitsee Joroisissa.

 
Tarina vastuullisesta metsänhoidosta
Artikkeli | 4 min

Tarina vastuullisesta metsänhoidosta

Lue lisää
UPM turvaa metsänhoitotoimissaan luontoarvot myös Evolla – dialogi luontojärjestöjen kanssa tärkeää
Blogi | 2 min

UPM turvaa metsänhoitotoimissaan luontoarvot myös Evolla – dialogi luontojärjestöjen kanssa tärkeää

Lue lisää
EU:n metsästrategia ja muut vaikeat termit selitettyinä
Artikkeli | 4 min

EU:n metsästrategia ja muut vaikeat termit selitettyinä

Lue lisää