Koneellinen kitkentä

Taimikon varhaisperkauksessa poistetaan ylimääräinen lehtipuusto, jotta nuoret viljelytaimet saavat kasvutilaa. Työn voi tehdä metsurityönä tai koneellisesti kitkevällä perkaajalla. Koneellinen kitkentä parantaa työn tehokkuutta.

 

Kitkevä perkaaja asennetaan metsäkoneeseen hakkuupään tilalle. Perkaaja puristaa lehtipuuvesat vahvoilla leuoilla kumien väliin ja kitkee ne juurineen maasta, mikä vähentää huomattavasti uudelleen vesomista. Tällöin toinen raivaussahatyökerta jää usein tarpeettomaksi ja seuraava työvaihe onkin vasta ensiharvennuksen aikaan.

Koneellista varhaisperkausta voidaan tehdä sulan maan aikana toukokuusta lokakuulle, joten työkausi on huomattavasti pidempi kuin manuaalisesti tehtävässä varhaisperkauksessa.

Taimikon varhaisperkaus on erittäin suositeltavaa sekä metsänhoidollisesta että taloudellisesta näkökulmasta. Oikea-aikaisesti toteutettuna varhaisperkaus on kustannustehokasta ja tulokset palkitsevia. Jo muutaman vuoden viivästyminen aiheuttaa kasvutappiota, hidastaa työtä huomattavasti ja sen vuoksi lisää metsänhoitotöiden kustannuksia.

Lisätietoja koneellisesta kitkennästä saat metsäasiakasvastaavaltasi.

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Näin virkistyskäyttäjä liikkuu turvallisesti metsässä
Artikkeli | 7 min

Näin virkistyskäyttäjä liikkuu turvallisesti metsässä

Lue lisää
Elinvoimainen taimikko kitkemällä
Artikkeli | 3 min

Elinvoimainen taimikko kitkemällä

Lue lisää