Arvokkaat elinympäristöt

Arvokkaat elinympäristöt vaativat erityishuomiota niiden harvinaisten piirteiden tai lajiston vuoksi.

 

Arvokkaiden elinympäristöjen säilyttäminen on kiinteä osa talousmetsien luonnonhoitoa. Metsä- ja luonnonsuojelulaki määrittelevät luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät elinympäristö- ja luontotyypit, joiden ominaispiirteet säilytetään metsiä hoidettaessa ja käytettäessä. Laissa määriteltyjen kohteiden lisäksi metsäsertifiointi vaatii, että tiettyjen arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään.

Useimmiten arvokkaat elinympäristöt jätetään kokonaan metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Jotkin kohteet, kuten vesitaloudeltaan muuttuneet lähteet ja harjujen paahderinteet, saattavat kuitenkin tarvita luonnonhoidollisia toimia, jotta niiden ominaispiirteet säilyvät.

Metsänomistajan kannattaa kääntyä UPM:n metsäammattilaisen puoleen arvokkaiden luontokohteiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Suot ja FSC®
Artikkeli

Suot ja FSC®

Lue lisää
Metsäluonnon monimuotoisuuden edistäminen
Artikkeli

Metsäluonnon monimuotoisuuden edistäminen

Lue lisää
Vesistöt ja FSC®
Artikkeli

Vesistöt ja FSC®

Lue lisää