Verkkopalvelun uudet mittarit antavat kattavan kuvan metsän hoitotilanteesta

Uutinen 1.7.2024 9.47 EEST

Metsänomistaja voi tarkastella metsäomaisuuttaan vaivattomasti UPM Metsä -verkkopalvelussa. UPM Kasvu -kumppanuusasiakkaille julkaistut uudet metsäomaisuuden hoitotilanne -mittarit näyttävät yhdellä silmäyksellä yhteenvedon kasvatusmetsien ja taimikoiden hoitotilanteesta, ja auttavat näin metsänomistajaa ennakoimaan tulevia toimenpiteitä. Tutustu uudistuksiin!

UPM Kasvu -kumppanuusasiakkaat voivat seurata metsäomaisuutensa hoitotilannetta uusista etusivun mittareista. Mittareista voi tarkastella erikseen, millaisia hoitotarpeita taimikkokohteilla ja kasvatusmetsillä on. Mittarit kokoavat yhteen pienten ja varttuneiden taimikoiden hoitotilanteen sekä nuorten ja varttuneiden kasvatusmetsien hoitotilanteen.

”Haluamme hoitaa UPM Kasvu -kumppaneiden metsäomaisuutta kokonaisvaltaisesti niin, että metsien kasvutuotto on paras mahdollinen. Uudet visuaaliset mittarit auttavat asiakasta ja meitä helpommin näkemään yhteenvedon metsän tilanteesta”, UPM Metsän käyttökokemuspäällikkö Jaakko Lehtinen kertoo.

”Tarjoamme metsänomistajalle ennakoivaa näkemystä tulevista toimenpiteistä. Mittareista näkee helposti, miten suurella osalla metsissä on ajankohtaisia tai tietojemme mukaan mahdollisesti jo myöhässä olevia hoitokohteita. Yhteenveto voi toimia yhteisen keskustelun pohjana oman metsäasiakasvastaavan kanssa siitä, mitä seuraavaksi tehdään”, UPM Metsän asiakkuuspäällikkö Ella Kaivola jatkaa.

Muista ilmoittaa itse tehdyt metsänhoitotyöt

Verkkopalvelussa näkyvät tiedot ja ehdotukset perustuvat metsäsuunnitelmaan tai muuhun käytössä olevaan metsävaratietoon. Tämän vuoksi metsänomistajan on tärkeää muistaa ilmoittaa itse tehdyt hoitotyöt ja keskustella ehdotetuista toimenpiteistä metsäasiakasvastaavan kanssa.

Visuaalisesta mittarista on helppo seurata hoitotilanteen kiireellisyyttä. Jos metsälle on ehdotettu hoitotoimenpidettä vuodelle 2021 eikä sitä ole vielä tehty, työn myöhästyminen näkyy punaisella. Jos hoitotoimenpide pitäisi tehdä vuoden kuluessa, tehtävä muuttuu kiireelliseksi ja sen väri oranssiksi. Kiireettömiä keltaisella merkittyjä hoitotoimenpiteitä on aikaa tehdä enintään seuraavan viiden vuoden ajan.

”Tilanne metsässä voi olla oikeasti hyvä, vaikka mittarin mukaan olisi myöhässä olevia toimenpiteitä, mikäli metsävaratiedoissa on päivittämättömiä metsänomistajan itse tekemiä töitä”, Lehtinen huomauttaa.

Itse tehdyt metsätyöt voi merkitä kuviolle muistiin Lisää muistilappu -toiminnolla, jolloin niitä on helppo käydä läpi UPM metsäasiakasvastaavan kanssa, joka voi kuitata työt tehdyksi.

Toteutetut toimenpiteet näkyvät metsänomistajalle vihreinä. Kaikkien toimenpiteiden selitteet näkyvät ympyräkuvaajan vieressä ja kursorin myötä kuvaajan päälle nousevissa lisätiedoissa.

”Jos metsässä on kiireellisiä ehdotuksia, hoitotoimien toteuttamista kannattaa alkaa suunnitella oman metsäasiakasvastaavan kanssa. Tavoitteenamme on pitää sinut ja metsäsi menestyvänä varmistamalla hyvä puuston kasvu ja tuotto. Taimikkona hoidettu metsä voi tuottaa jopa kolmanneksen enemmän tukkipuuta kuin hoitamaton”, Kaivola muistuttaa.

Kun toimenpiteestä tehdään sopimus, sen väri muuttuu tummanharmaaksi ja tilaksi sopimuksella. Näin voit myös itse seurata sopimuksella olevien kohteiden määrää ja metsäomaisuutesi hoitotoimien etenemistä. Jos jonkun kohteen väri on vaaleanharmaa, sen hoitotarpeesta ei ole tietoa tai sille ei ole juuri nyt tarvetta.

Verkkopalvelun kautta hoituvat tarjouspyynnöt toimenpiteille

Mittarin siirry toimenpiteisiin -linkki vie verkkopalvelun metsävarallisuus-osioon, jossa näkyy lista kaikista metsälle ehdotetuista toimenpiteistä. Ne saa järjestettyä halutessaan esimerkiksi ajankohdan mukaan.

Metsänomistaja voi myös tehdä metsävarallisuus-osiossa tarkempia valintoja kuviotaikurilla ja suodattaa näkyviin esimerkiksi tietynlaiset metsät tai valita tarkastelun kohteeksi tietynlaisen puuston ja toimenpiteet. Metsänomistaja voi lähettää verkkopalvelun kautta tarjouspyynnön hoitotöistä metsäasiakasvastaavalle.

”Palvelun avulla tiedämme, mitkä työt ovat juuri nyt ajankohtaisia. Se ohjaa metsänomistajaa näkemään tilanteensa ja reagoimaan tarvittaviin toimenpiteisiin”, Lehtinen kertoo.

Tutustu myös näihin verkkopalvelun uudistuksiin

Metsävaraosion karttatoiminallisuutta on muutettu. Nyt kartta on kiinnitetty sivun reunaan, mikä helpottaa tietojen ja kartan yhtäaikaista tarkastelua. Kartta pysyy paikallaan, vaikka sivulla näkyviä tietoja selataan alaspäin. Yksittäisen kiinteistön näkymässä on uusi valikko, mistä on helppo siirtyä metsäkiinteistöltä toiselle. 

”Uudistuksen myötä muun muassa karttaa ja toimenpidelistaa on helpompi tarkastella samanaikaisesti. Karttaa voi myös tutkia entiseen tapaan yksinään suurennettuna koko näytön kokoiseksi”, Lehtinen kertoo.

Jo viime vuoden puolella UPM Kasvu -kumppaneiden verkkopalvelua parannettiin tuomalla etusivulle lisää tietoa asiointihistoriasta. Lisäksi kaikille asiakkaille tuotiin käyttöön uudet monimuotoisuusmittarit. UPM Kasvu -kumppaniasiakkaan on helppo tarkistaa etusivulta myös ajankohtainen bonustilanteensa.

”Kertyneitä bonuksia voi käyttää esimerkiksi kiireellisten ja myöhästyneiden taimikonhoitokohteiden hoitamiseen”, Kaivola muistuttaa.

Mietityttääkö kumppanuus? Tutustu UPM Metsä -verkkopalvelun demoversioon!