UPM Metsällä onnistunut kulotus Muuramessa

Uutinen 27.6.2024 12.05 EEST

UPM Metsä toteutti Muuramessa ensimmäisen UPM Luonnonhoitopalvelut -kokonaisuuteen kuuluvan kulotuksen. UPM huolehti koko kulotusprosessista, aina sen suunnittelusta viimeisten vaiheiden loppuunsaattamiseen asti.

Kulotuksella voidaan tarjota elinympäristöjä lajistolle, joka on uhanalaistunut metsäpalojen tehokkaan torjunnan myötä. Varsinaisen kulotuksen lisäksi palveluun kuuluu muun muassa kulotuskohteen valinta, Metka-tuen haku asiakkaan puolesta, hakkuu, kulotustyön kattava vakuutus sekä jälkisammutus- ja vartiointi.

“Esivalmistelu aloitettiin jo hyvissä ajoin kohteen hakkuun yhteydessä UPM:n kanssa, ja kävimme metsäyhtymän omistajaporukalla myös paljon sisäistä vuoropuhelua toteutuksen reunaehdoista ja riskeistä. Osan kuluista kattava Metka-tuki auttoi myös osaltaan päätöksenteossa”, UPM Metsän Kasvu-kumppaniasiakas ja metsäyhtymän edustaja Pasi Vakaslahti kertoo.

Kulotuksen käytännön toteuttaja, UPM Metsän franchising-yrittäjä Eero-Tapani Kärkkäisen mukaan kulotus meni suunnitelmien mukaan. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen alueelle kaivettiin palokujat ja vesialtaat, minkä jälkeen sopivaa säätä piti odotella pari päivää.  
 
“Kulotuksen toteutus on säiden armoilla, ja sopiva aikaikkuna voi olla todella pitkän odotuksen takana. Joskus toteutus ei onnistu säiden vuoksi, sillä kohteen pitää olla hyvin kuivunut”, Kärkkäinen toteaa.

 Kärkkäinen kertoo pitäneensä asiakkaan ajan tasalla sääennusteista ja realistisista toteutusmahdollisuuksista. Yhteydenpito kulotuksen toteuttajan ja asiakkaan välillä sekä joustava yhteistyö hakkuun järjestelyissä ja aikataulutuksessa on Kärkkäisen mukaan erityisen tärkeää. Kulotus saatiin lopulta tehtyä pidemmän kuivan jakson jälkeen.  

“Kulotus aloitettiin tuulen alapuolelta vastatuuleen, toki paikalla oli lähes tyyntä. Kulotusrintaman annettiin edetä metsäkuvion puoleen väliin ennen kuin tulet sytytettiin koko alueen ympäri. Lopuksi paloalueesta tuleva lämmön imu veti tulet yhteen metsäkuvion keskellä, ja alue paloi kokonaan”, Kärkkäinen kertoo. 

Kulotuksen jälkeen aluetta tarkkailtiin seuraava yö, ja alueen laidoilla kyteviä kohtia sammuteltiin. Myös seuraavan aamun vesisade sammutti kytöjä. Seuraavana kahtena päivänä alueella alkoi savuta parissa kohdassa uudelleen, mikä on kuitenkin tavallista, ja jälkivartio huolehti sammuttamisesta. 

UPM:n asiakas, metsäyhtymän edustaja Pasi Vakaslahti kertoi olevansa koko prosessiin tyytyväinen.  

”Kulotus vaatii toimenpiteenä ammattitaitoa, jota UPM yhteistyökumppaneineen meille tarjosi. Kulotus sujui kokonaisuutena hyvin, mikä näkyy myös ilmakuvasta toteutuksen jälkeen. Toki sääolosuhteiden kanssa oli hieman säätämistä, jotta optimaalinen hetki toteutukseen löytyi. Kävimme vuoropuhelua UPM:n kanssa myös itse palvelun toteutuksesta ja sopimusmalleista, mikä varmasti auttaa kehittämään tätä konseptia vielä eteenpäin”, Vakaslahti kertoo. 

Tänä keväänä julkaistu UPM Luonnonhoitopalvelut -kokonaisuus antaa metsänomistajalle entistä enemmän vaihtoehtoja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. UPM Kasvu -kumppaneille suunnatun palvelun avulla halutaan varmistaa, että UPM:n kumppanuusasiakkaiden metsiä hoidetaan monimuotoisuus ja metsän tarpeet huomioiden. Kokonaisuuden ensimmäiset jo saatavilla olevat palvelut ovat kulotus ja ympäristötuen haku metsänomistajalle. Uusia palveluja on tulossa lisää myöhemmin tämän vuoden aikana.