Mitä EU:n metsäkatoasetus tarkoittaa puunhankinnassa?

Uutinen 28.6.2024 13.14 EEST

 

 

Vuoden lopussa astuu voimaan EU:n uusi metsäkatoasetus (EU deforestation regulation, EUDR), jonka tavoitteena on minimoida EU:n osuus maailmanlaajuiseen metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen sekä vähentää EU:n osuutta kasvihuonekaasupäästöistä ja biologisen monimuotoisuuden heikkenemisestä. Tämän asetuksen mukaan metsän kaataminen pysyvästi maatalouskäyttöön aiheuttaa metsäkatoa.

 

UPM:lle tämä tarkoittaa, että emme voi jatkossa ostaa sellaisia leimikoita, joiden kuvioiden maankäyttömuoto muuttuu metsätaloudesta maataloudeksi. Meidän on noudatettava lakia. Voimaan tulevan asetuksen myötä UPM ei voi viedä EU-markkinoille tuotteita, joiden valmistaminen on aiheuttanut määritelmän mukaista metsäkatoa.

 

Mikäli asetuksen tulkintaa Suomessa muutetaan, olemme joustavia muuttamaan omaa ohjeistustamme sen mukaan kuitenkin täyttämällä lain määräämät velvoitteet.

Miten toimitaan jo ostettujen kohteiden kanssa?

 

UPM hakkaa tämän vuoden aikana sellaiset voimassa olevat metsänhakkuusopimukset, joiden kohde muuttuu maatalouden käyttöön.

UPM:n metsätalous ei aiheuta metsäkatoa

 

UPM:n metsätalous ei aiheuta metsäkatoa missään päin maailmaa, sillä hakkuun jälkeen varmistamme aina uuden metsän kasvun. Metsät siis pysyvät metsinä. Hakkuun jälkeen metsäkatoa voi syntyä silloin, jos maankäyttömuoto muuttuu esimerkiksi maatalouden tai infrastruktuurin tarpeisiin.