Uusia luonnon monimuotoisuutta tukevia palveluja metsänomistajille

Lehdistötiedote 15.4.2024 13.00 EEST

UPM on julkaissut tänä keväänä uuden palvelukokonaisuuden UPM Luonnonhoitopalvelut, joka tarjoaa metsänomistajille lisää vaihtoehtoja biodiversiteetin lisäämiseksi. Ensimmäiset saatavilla olevat luonnonhoitopalvelut ovat ympäristötuen haku metsänomistajalle sekä kulotus. Lisää uusia palveluja on luvassa myöhemmin tänä vuonna.

Ympäristötukipalvelussa UPM auttaa metsänomistajaa selvittämään mahdollisuuden saada Metka-tukea (metsätalouden kannustejärjestelmä) arvokkaan luontokohteen määräaikaiseen suojeluun ja hakee tukea hänen puolestaan. UPM auttaa myös muissa suojeluvaihtoehdoissa, kuten METSO-suojelussa. Kulotuksella puolestaan voidaan tarjota elinympäristöjä lajistolle, joka on uhanalaistunut metsäpalojen tehokkaan torjunnan myötä. Myös tässä palvelussa UPM selvittää metsänomistajan puolesta, onko kulotuskohteelle mahdollista saada Metka-tukea sekä tekee rahoitushakemuksen ennen varsinaista kulotusta, joka sekin kuuluu palveluun.

”Isona metsänomistajana omissa metsissämme tehtävillä toimenpiteillä on suuri vaikutus luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Vielä suuremman vaikutuksen voimme saada aikaan tarjoamalla luonnon monimuotoisuutta lisääviä palveluja yhä enemmän myös metsänomistaja-asiakkaillemme”, sanoo UPM Metsän tuoteryhmäpäällikkö Krista Taimioja.

Luonnonhoitopalvelut-kokonaisuuden lisäksi UPM Kasvu -kumppanuusohjelman uudet edut kannustavat metsänomistajia luonnonhoitoon. Ohjelmassa käydään esimerkiksi entistä laajempi keskustelu metsänomistajan tavoitteista ja tarjotaan kampanjaetuna lokakuun loppuun saakka ilmainen metsäsuunnitelma FSC®*-metsäsertifiointiin liittyville tai jo liittyneille asiakkaille.

”Tehtyjen selvitysten mukaan metsäneuvontaa tarjoava ammattilainen ei ole aina kysynyt metsänomistajilta, minkälaisia tavoitteita ja päämääriä heillä on metsiensä suhteen. Tässä haluamme ehdottomasti parantaa, ja jatkossa esimerkiksi kumppanuusasiakkaidemme kanssa käytävä tavoitekeskustelu on yhä kattavampi”, sanoo UPM Metsän asiakaskokemuspäällikkö Jarmo Hakala.

UPM on jo pitkään tehnyt työtä luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi omissa metsissään. Ensimmäinen monimuotoisuusohjelma otettiin yhtiössä käyttöön vuonna 1998. Se koostuu metsätalouden jokapäiväisistä toimenpiteistä, arvokkaiden luontokohteiden suojelusta sekä yhteistyöhankkeista eri sidosryhmien kanssa. Vuonna 2018 UPM julkaisi uuden sitoumuksen luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi omissa metsissään ja kytki myöhemmin myös valmiusluottonsa hinnoittelumekanismin metsäluonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin.

* (FSC C-109750)

Lisätietoja antaa:
Asiakaskokemuspäällikkö Jarmo Hakala, UPM Metsä, puh. 040 062 0999
Tuoteryhmäpäällikkö Krista Taimioja, UPM Metsä, puh. 040 584 3776

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Metsä
UPM Metsä auttaa metsänomistajia tekemään parhaat ratkaisut metsienhoidossa ja puukaupassa. Pidämme asiakkaamme ja heidän metsänsä rikkaana ja rakkaana ajattomasti, vaivattomasti ja vastuullisesti. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen metsätalouteen ja monimuotoisuuden lisäämiseen metsiemme elinvoimaisuuden turvaamiseksi, kun hankimme kestävästi puuraaka-ainetta UPM:n tuotantolaitoksille. www.upmmetsa.fi

Seuraa UPM Metsää X | Facebook | YouTube | Instagram

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 16 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils