CDP myönsi UPM:lle kaksi A:ta avoimuudesta ilmastonmuutos- ja metsäasioissa

Lehdistötiedote 6.2.2024 10.00 EET

Kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö CDP on myöntänyt UPM:lle tunnustuksen johtavasta asemasta avoimuudessa ja suorituskyvyssä ilmastonmuutoksen ja metsien osalta, varmistaen UPM:n sijoituksen vuotuisella A-listalla. CDP:n vuoden 2023 ilmastonmuutos- ja metsäkyselyssä keräämien tietojen perusteella UPM oli yksi harvoista kahteen A:han yltäneistä yrityksistä yli 21 000 arvioidun yrityksen joukossa. Vesikyselyssä UPM sai arvosanan A-, mikä sekin tarkoittaa johtavaa asemaa.

"Nykymaailmassa kaikki kolme CDP:n näkökohtaa ovat erittäin tärkeitä meille kaikille", sanoo UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren.

UPM:n ilmastotoimissa yhdistyvät kestävä metsätalous, kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet ja innovatiiviset, uusiutuvat tuotteet, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja tuotteita.

"Kuten myös YK:n ilmastonmuutoskonferenssi COP28 painotti, maailman on siirryttävä pois fossiilisista polttoaineista ja raaka-aineista. Tämä on käsi kädessä tekojemme kanssa. Hiilivapaa sähköntuotantomme lisääntyi 50 prosenttia vuonna 2023, ja ainutlaatuisen biokemianjalostamomme rakentaminen Saksassa jatkui. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on tärkein yksittäinen toimi myös biodiversiteetin suojelemiseksi, ja vuonna 2022 otimme luonnon monimuotoisuuden parantamisen uudeksi ympäristölliseksi painopistealueeksi. Eniten vaikutamme luonnon monimuotoisuuteen metsissä, mutta painopistealueemme kattaa myös vesistöihin liittyvät vaikutukset virtavesien ja teollisuuden päästöjen kautta", Lundgren sanoo.

Vuonna 2023 yli 740 rahoituslaitosta, joiden omaisuuserät ovat yli 136 biljoonaa dollaria, pyysi yrityksiä julkistamaan tietoja ympäristövaikutuksista, -riskeistä ja -mahdollisuuksista CDP-alustan kautta. Ennätykselliset 24 000 yritystä vastasi.

CDP:n toimitusjohtaja Sherry Madera kommentoi:

"Onnittelut kaikille CDP:n A-listalla oleville yrityksille. Sijoitus A-listalla on osoitus laadukkaista ja kattavista tiedoista, joiden avulla yritykset saavat kokonaisvaltaisen kuvan ympäristövaikutuksistaan, jotka toimivat lähtökohtana siirtymäsuunnitelmille ja joiden avulla ne ennen kaikkea voivat toteuttaa tavoitteitaan. Toiminnan vuosikymmenen edetessä ja CDP:n nostaessa jatkuvasti ympäristöjohtajuuden rimaa, A-listan yritysten työ ei tule koskaan valmiiksi. Odotamme innolla, että yritykset muuttavat sitoumuksensa entistä merkityksellisemmiksi ja tehokkaammiksi toimiksi."

Täydellinen luettelo tämän vuoden CDP:n A List -luetteloon yltäneistä yrityksistä löytyy täältä: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

Lisätietoja antavat:
Tuomas Niemi, vastuullisuuspäällikkö, UPM, puh. +358 40 7388 137

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 16 500 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils