UPM tukee yrittäjiensä vastuullisuutta metsänhoidon hankintaketjussaan

06/26/2023 09:38:25

Kausiluontoisissa metsänhoitotöissä, kuten puiden istuttamisessa, työvoimapulaa pyritään korjaamaan kausityöllä. Kausityöntekijöistä monet ovat ulkomaalaisia, ja UPM Metsä haluaa tukea hankintaketjunsa yrityksiä vastuullisessa toiminnassa, jotta kaikki vaatimukset eettisestä työvoiman kohtelusta tulee noudatetuksi koko ketjussa.

Kausiluontoisissa metsänhoitotöissä kuten puiden istuttamisessa on alan yrittäjien mukaan pulaa osaavista tekijöistä, ja työvoimapulaa pyritään korjaamaan kausityöllä. Kausityöntekijöistä monet ovat ulkomaalaisia, ja Ukrainan sodan takia ulkomaalaisten työntekijöiden vaihtuvuus on ollut entistä suurempaa. 

UPM Metsä haluaa tukea hankintaketjunsa yrityksiä vastuullisessa toiminnassa ja edellyttää, että UPM:n vaatimuksia eettisestä työvoiman kohtelusta noudatetaan koko ketjussa. Ulkomaisen kausityövoiman palkkaamisen sääntely on monimutkaista, ja sääntelyn erilaisiin vaatimuksiin vaikuttaa muun muassa se, mistä maasta työntekijä palkataan.

”Haluamme varmistaa, että hankintasopimuksen laatimisen yhteydessä tarkistetut ja sovitut asiat toteutuvat myös käytännössä. Samalla haluamme tukea hankintaketjumme yrityksiä kaikissa vastuullisuusasioissa”, kertoo metsänhoidon operaatiopäällikkö Paavo Rasilainen UPM Metsältä.

”Olemme tehneet metsänhoitotyömaille maastotarkastuksia menneinä vuosina painottuen pääasiassa turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioihin. Nyt mukaan on otettu entistä suuremmalla painoarvolla sosiaalisen vastuun näkökulmat työntekijöiden oikeuksista ja työnantajien velvollisuuksista kuten työehtosopimuksen noudattaminen ja ulkomaisten työtekijöiden oleskelu- ja työnteko-oikeuden perusteet”, jatkaa kehitysasiantuntija Elina Pitko UPM Metsältä.

Tehtävissä tarkastuksissa halutaan löytää mahdolliset aukot yrittäjien osaamisessa liittyen kausityövoiman hankkimiseen ja tarpeen vaatiessa kouluttamaan heitä. Jos keskusteluissa havaitaan epäkohtia, puututaan niihin aina. UPM:llä on käytössään anonyymi UPM Report Misconduct -ilmoituskanava, jonka kautta koko toimitusketju voi ilmoittaa lain tai UPM:n käytäntöjen rikkomisesta. Myös tämän kanavan käytöstä on kerrottu toimitusketjun työntekijöiden kanssa käydyissä keskusteluissa.

UPM on määritellyt vastuulliset ja eettiset toimintatavat Toimintaohjeessaan, joka perustuu YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaan julistukseen.

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia
Artikkeli | 8 min

UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia

Lue lisää
Hyvin kasvavat metsämme hillitsevät ilmastonmuutosta
Blogi | 3 min

Hyvin kasvavat metsämme hillitsevät ilmastonmuutosta

Lue lisää