UPM tarjoaa ensimmäisenä luonnon monimuotoisuusmittarit metsänomistajien käyttöön verkkopalvelussaan

02/22/2023 11:00:22

UPM kannustaa metsänomistajia parantamaan luonnon monimuotoisuutta metsissään tarjoamalla uudet mittarit monimuotoisuuden mittaamiseen ja ymmärtämiseen verkkopalvelussaan.

UPM julkaisi vuonna 2018 tavoitteensa parantaa luonnon monimuotoisuutta metsissään sekä yhdeksän eri indikaattoria, joilla mitataan edistymistä kohti tavoitetta. UPM on kytkenyt myös valmiusluottonsa hinnoittelumekanismin metsäluonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin.

Osana Forest Action -metsävastuullisuusohjelmaansa UPM tarjoaa nyt osan samoista mittareista metsänomistajien käyttöön. Jatkossa asiakkaat voivat tarkastella UPM Metsä -verkkopalvelussa omien metsiensä rakennetta, lehtipuuosuutta, suojelupinta-aloja, eri-ikärakenteisen metsän osuutta sekä sertifiointeja. Mittarit auttavat sovittamaan yhteen niin hiilensidonnan, monimuotoisuuden lisäämisen kuin hakkuutkin.

”Haluamme tarjota asiantuntemuksemme ja kokemuksemme omien metsiemme hoidosta myös metsänomistaja-asiakkaidemme käyttöön. Luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää meidän kaikkien metsissä esimerkiksi lisäämällä metsien lehtipuuosuutta ja suojelemalla arvokkaita elinympäristöjä. Nyt tarjoamme myös metsänomistajille mahdollisuuden seurata vaivattomasti monimuotoisuutta UPM Metsä -verkkopalvelussamme”, kertoo yksityispuukaupan johtaja Janne Kiiliäinen.

Verkkopalvelun uusi ominaisuus auttaa metsänomistajia tunnistamaan ja ymmärtämään paremmin metsiensä luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä tekemään entistä monimuotoisempia ja ilmastopositiivisempia metsänhoito- ja hakkuusuunnitelmia. UPM tarjoaa ensimmäisenä toimijana luonnon monimuotoisuusmittarit näin vaivattomasti metsänomistajien käyttöön verkkopalvelussaan.

”Verkkopalvelun monimuotoisuusmittareiden avulla metsänomistaja näkee, miten monimuotoinen hänen metsänsä on palvelussa näytettyjen tunnuslukujen osalta, ja voi UPM:n asiantuntijoiden avulla lähteä parantamaan metsänsä monimuotoisuutta. UPM Metsän palvelulupauksiinkin kuuluu, että asiakkaamme tietää aina, mitä mahdollisuuksia hänen metsäomaisuutensa hänelle tarjoaa”, Kiiliäinen jatkaa. 

Monimuotoisuusmittareiden tieto saadaan UPM Metsän tietojärjestelmän kiinteistöjen sertifiointitiedoista sekä kuvioittaisesta metsävaratiedosta. Monimuotoisuusmittareiden tiedon tarkkuuteen voivat vaikuttaa kuvioittaisen metsävaratiedon virhelähteet. Julkaistut mittarit on määritelty tällä hetkellä käytössä olevasta metsätiedosta, ja niitä kehitetään saatavilla olevan tutkimus- ja metsävaratiedon perusteella.

UPM Metsä -verkkopalvelun monimuotoisuusmittarit

Lisätietoja antaa:
Jaakko Lehtinen, puukaupan ja digitaalisten palveluiden tuotepäällikkö, UPM Metsä, puh. 0400 915 929
Tuomas Kara, ympäristöpäällikkö, UPM Metsä, puh. 040 578 2551

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää