Painoon perustuva kuitupuun mittaus tarkentuu – uusi laskentapalvelu Pulpwood Online käyttöön UPM:llä

04/18/2023 06:22:01

Metsäalalla on kehitetty uusi, tarkempi tapa muuntaa punnittu puumäärä tilavuudeksi. Uusi menetelmä ottaa huomioon paikalliset sääolosuhteet ja varastointiajan. Tähän kuitupuun painomittaukseen kehitetty uusi laskentapalvelu otetaan käyttöön UPM:llä.

Kuitupuun painoon perustuvaan mittaukseen on metsäalalla kehitetty uusi virallinen toimintamalli, jonka käyttämisestä Luonnonvarakeskus on antanut määräyksen (1/2021). Tuoretiheyslukujen laskemiseen käytetään Pulpwood Online -laskentapalvelua, joka otetaan käyttöön UPM:llä ja Stora Ensolla 19.4.2023.

Uutta menetelmää käytetään hankintakaupoissa ja tehdasmittauksessa. Palvelussa kuitupuun tilavuuden määrittämisessä käytettävät tuoretiheysluvut lasketaan ensisijaisesti puun kuivumista kuvaavien säämallien avulla. Jos mittauserän sijainti- tai varastointiaikatiedot puuttuvat, tuoretiheys lasketaan yksinkertaistetuilla malleilla. Ennustemallit kalibroidaan päivittäin otantamittaustiedoilla.

Puutavaran vastaanottopaikoilla tehtäviä otantamittauksia ohjataan keskitetysti ja valvotaan tilastollisesti, jotta puutavaralajin mittaustarkkuus pysyy asetetussa tarkkuusvaatimuksessa. Tuoretiheyslukujen ja otantamäärien laskennassa, ennustemallien kalibroinnissa ja mittaustarkkuuden omavalvonnassa käytetään Luonnonvarakeskuksen kehittämää laskentaohjelmistoa. Varsinainen mittauserän tilavuuden määritys tehdään mittaajien omissa tietojärjestelmissä.

Metsänomistajille avataan myöhemmin avoin ja ilmainen verkkopalvelu, jossa voi tutustua asiaan lisää. Uuden mallin käyttöönotto ei aiheuta toimenpiteitä metsänomistajalle.

Lisätietoja saat tarvittaessa omalta metsäasiakasvastaavalta ja osoitteista:

metsateho.fi/uusi-toimintamalli-kuitupuun-painomittaukseen/

luke.fi/uutinen/kuitupuun-painomittauksessa-on-mahdollista-kayttaa-nyt-myos-uusia-saaperusteisia-ennustemalleja/

 

Pitkäjänteisyyttä kannattaa vaalia metsänhoidossa, Jyri muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Pitkäjänteisyyttä kannattaa vaalia metsänhoidossa, Jyri muistuttaa

Lue lisää
Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!
Artikkeli | 1 min

Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!

Lue lisää
Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo
Artikkeli | 4 min

Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo

Lue lisää