Isnäsin koulumetsän metsänkäsittelysuunnitelmat päivitetty – eri näkemyksiä huomioitu

10/04/2023 13:30:22

Helmikuussa 2023 nousi julkisuuteen UPM:n aloittama hakkuu yksityisen metsänomistajan metsässä Isnäsissä, Loviisassa. UPM oli ostanut Isnäsin koulun läheltä metsän hakkuuoikeuden metsänhoitoyhdistyksen valtakirjakaupalla eikä UPM:llä ollut ennen kaupantekoa tietoa metsän hakkuusuunnitelmien herättämistä ristiriitaisista näkemyksistä Isnäsissä ennen kuin asia nousi julkisuuteen. Tuolloin aloitetut hakkuut keskeytettiin.

Kevään ja kesän aikana UPM on keskustellut eri osapuolien kanssa ja selvittänyt ratkaisumahdollisuuksia. Metsänomistaja pitää kiinni sopimuksesta ja laillisesta oikeudestaan päättää itse metsiensä käytöstä. Olemme selvittäneet myös mahdollisia ostotarjouksia suojelutarkoituksiin, mutta niitä ei ole tämän yli puolen vuoden aikana tullut useista tiedusteluista huolimatta. Myös ELY-keskus on ilmoittanut, että sillä ei ole tällä hetkellä edellytyksiä edetä kohteen suojelun kanssa.

 

Keskusteluissa on päästy kuitenkin kompromissiratkaisuun, jossa hakkuut toteutetaan uuden, eri osapuolia huomioivan suunnitelman mukaan.

 

Uusi, eri osapuolia huomioiva suunnitelma

 

Uudessa suunnitelmassa on huomioitu metsän läpi kulkeva polku, jonka tärkeyttä kyläläiset korostivat. Sen ympäristö säilytetään metsäisenä. Lisäksi suunnitelmassa huomioidaan muita herkkiä kohteita, ja koulun läheisyyteen jätetään metsäinen alue, jota koululaiset voivat edelleen hyödyntää oppimiseen ja ulkoiluun.

 

Alkuperäinen hakkuusuunnitelma koski kaikkiaan noin 16 hehtaaria, josta ehdittiin kevättalvella hakata noin 1,5 hehtaaria. Uudessa suunnitelmassa käsitellään noin 9 hehtaaria. Hakkuumenetelmä on siemenpuuhakkuu, joka jättää alueen avoimeksi, mutta siinä jätetään pystyyn enemmän puustoa kuin perinteisessä avohakkuussa. Hakkuissa huomioidaan luontokohteet sekä säästetään lahopuut ja jätetään säästöpuuryhmiä. Uudistumisen varmistamiseksi alueelle kylvetään uusi metsä. Aiemmin hakattu alue tullaan uudistamaan istuttamalla.

 

Kaiken kaikkiaan suunnitelmassa on huomioitu metsänomistajan metsätalouden tavoitteet sekä kyläyhdistyksen huolet koulumetsän säilymisestä.

Myllypuro kuhisee elämää
Artikkeli | 5 min

Myllypuro kuhisee elämää

Lue lisää
Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä
Artikkeli | 5 min

Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä

Lue lisää
UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella
Artikkeli | 1 min

UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella

Lue lisää