UPM lahjoittaa Lahden alueella metsänomistajille tervalepän taimia luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi

06/21/2022 11:27:41

UPM:n tavoitteena on kaksinkertaistaa lehtipuiden määrä omissa metsissään luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi, ja yhtiö haluaa kannustaa myös muita metsänomistajia lisäämään metsiensä lehtipuuosuutta.

Yhtenä käytännön toimena ja osana Forest Action -metsävastuullisuusohjelmaansa UPM istuttaa Lahden metsäasiakasyksikössään tervaleppiä osaan kumppaniasiakkaidensa metsiä. Kuusenistutustyömailla voi siis tänä kesänä nähdä myös tervalepän istutusta. Lehtipuiden lisääminen parantaa metsän kasvua ja tuottoa sekä monipuolistaa metsälajistoa. Luonnon monimuotoisuuden myötä metsät kestävät paremmin muuttuvia ilmasto-olosuhteita ja pysyvät terveempinä.

”Usein istutettavilla aloilla on myös kosteita notkoja, joihin kuusen istuttaminen ei ole järkevää ja joihin tervaleppä soveltuu mainiosti”, kertoo Lahden yksikön metsäasiakaspäällikkö Riitta Väisänen.

”Kyseessä on tänä kesänä toteuttava kokeilu, jolla halutaan kannustaa metsänomistajia huomioimaan lehtipuiden merkitystä metsien monimuotoisuudelle. Tervaleppien istuttaminen on metsänomistajille ilmaista eikä siitä koidu ylimääräistä vaivaa. Toki halutessaan siitä voi myös kieltäytyä”, Väisänen jatkaa.

UPM:n omalla taimitarhalla Joroisissa on valmistauduttu määrätietoisesti etenkin rauduskoivun taimien tuotannon lisäämiseen jo usean vuoden ajan. Koivun ohella tarhalla on kasvatettu myös pieniä määriä tammea ja tervaleppää, joiden avulla voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Istuttamisen lisäksi uudistusaloille syntyy lehtipuita luontaisesti, mikä mahdollistaa sekametsien kasvattamisen ja eri puulajien lisäämisen. Tähän UPM vaikuttaa kuusen viljelytiheyden vähentämisellä, jolloin lehtipuille jätetään enemmän tilaa. Taimikonhoitoa ja metsien harvennusta koskevat ohjeet on UPM:llä muutettu jo aiemmin lehtipuuston lisäämiseksi. Metsien harvennusta koskeva ohjeistus on tärkeässä roolissa, koska siinä ratkaistaan missä suhteessa puulajeja metsissä kasvaa.

Merkittävimpiä positiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen saadaan aikaan panostamalla metsänhoidon päämenetelmien yksityiskohtiin. Kuusenviljelyaloilla lehtipuiden lisääminen on keskeinen ja kustannustehokas luonnonhoitotoimi, joka tuottaa niin taloudellista kuin muita merkittäviä hyötyjä metsänomistajalle ja tekevät suuren positiivisen vaikutuksen tulevaisuuden metsiin.

 

Lisätietoja antaa:
Metsäasiakaspäällikkö Riitta Väisänen, UPM Metsä, Lahden metsäasiakasyksikkö, puh. 040 054 6690

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde
Artikkeli | 9 min

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde

Lue lisää
Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella
Artikkeli | 1 min

UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella

Lue lisää