UPM kaksinkertaistaa lahopuun määrän metsissään lisätäkseen luonnon monimuotoisuutta

09/27/2022 07:00:20

UPM on asettanut tavoitteekseen lisätä lahopuun määrää omissa talouskäytössä olevissa metsissään nykyisestä noin viidestä kuutiosta hehtaarilla kymmeneen kuutioon hehtaarilla.

UPM:n suojelluilla alueilla ja talousmetsissä, joille on erikseen määritelty luonnonhoidollinen tavoite, on lahopuutavoite 20 kuutiota hehtaarilla. Uudet tavoitteet ovat osa UPM Forest Action -metsävastuullisuusohjelmaa.

Vuonna 2018 UPM asetti tavoitteekseen lisätä luonnon monimuotoisuutta omissa metsissään samalla, kun niissä tuotetaan tehokkaasti laadukasta puuraaka-ainetta. Luonnon monimuotoisuuden mittaaminen perustuu luonnonmetsien ja talousmetsien väliseen vertailuun. Tutkimusten mukaan yhdeksi selkeäksi eroksi näiden metsien välillä on osoittautunut lahopuun määrä. UPM:n onnistumista luonnon monimuotoisuuden lisäämisessä mitataan lahopuumäärän lisäksi muilla mittareilla, esimerkiksi lehtipuumäärällä ja suojeltujen kohteiden määrillä.

”Suomen metsälajeista yli viidennes on riippuvainen lahopuusta jossain elämänsä vaiheessa. Onkin luontevaa asettaa kunnianhimoinen tavoite lahopuun määrälle talousmetsissä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Varmistaaksemme puuraaka-aineen kestävän hankinnan jatkossakin meidän on turvattava biodiversiteettiä monella tavalla”, sanoo UPM Metsän ympäristöpäällikkö Tuomas Kara.

UPM:n metsissä olevan lahopuun määrä perustuu Luonnonvarakeskuksen (Luke) Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) dataan UPM:n omistamista metsistä. Luken kanssa yhteistyössä selvitetään myös lahopuumäärän kertymistä ja sen vaikuttavuutta monimuotoisuuteen.

”Nykyisissä metsänhoito-ohjeissamme lahopuun lisääminen huomioidaan olemassa olevan lahopuun säästämisellä sekä elävien säästöpuiden jättämisellä tulevaisuuden lahopuuksi. Myös vesistöjen suojavyöhykkeet sekä kokonaan talouskäytön ulkopuolelle jätettävät kohteet lisäävät lahopuuta. Tutkijoiden kanssa yhteistyössä tehtävillä lisätutkimuksilla ja mallinnuksilla haluamme selvittää, miten näitä toimenpiteitä tulisi vielä muuttaa tai tehostaa”, Kara kertoo.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöpäällikkö Tuomas Kara, UPM Metsä, puh. 040 578 2551

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia
Artikkeli | 8 min

UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia

Lue lisää