UPM ja Fenniarail yhteistyöhön raakapuuliikennöinnissä

08/04/2022 07:29:44

UPM-Kymmene Oyj ja Fenniarail Oy ovat aloittaneet yhteistyön raakapuun raideliikenteen palveluista Suomessa. Liikenteessä käytetään Fenniarailin vetureita ja UPM:n hallinnoimia raakapuuvaunuja.

Raakapuuta kuljetetaan eri puolilla maata sijaitsevilta raakapuun lastausasemilta UPM:n tehdaspaikkakunnille. Fenniarail täydentää UPM:n hankkimien raideliikennepalveluiden kokonaisuutta.

Yhdessä raakapuujunassa voidaan kuljettaa puumäärä, joka vastaa yli kahtakymmentä puutavara-autollista, joten puutavaran rautatiekuljetuksilla on merkittävä vaikutus toimitusketjun energiatehokkuuteen ja päästöjen pienentämiseen.

”Tällä uudella yhteistyömuodolla on suuri merkitys UPM:n puulogistiikalle. Haluamme ehdottomasti kasvattaa rautatiekuljetuksia tehtaillemme, sillä rautatiekuljetukset ovat ympäristöystävällisempi ja kustannustehokkaampi kuljetusmuoto kuin autokuljetukset”, sanoo UPM Metsän resurssipäällikkö Marko Nevalainen.

Fenniarail Oy aloitti liikennöinnin ensimmäisenä yksityisenä rahtiliikenteeseen keskittyvänä rautatieoperaattorina vuonna 2016 ja on muuttanut alan toimintamalleja. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2021 6,9 M€ ja yhtiö operoi kuudella veturilla ja 22 vaunulla Suomen rataverkostolla. Yhtiön henkilöstön määrä on 28.

Kuva: 2.8.2022 ajettiin ensimmäinen Fenniarail Oy:n vetämä raakapuujuna Jämsänkoskelta Kouvolaan Kuusankosken asemalle.

 

Lisätietoja:
Marko Nevalainen, resurssipäällikkö, UPM Metsä, puh. 040 746 6037
Petri Lempiäinen, hallituksen puheenjohtaja, Fenniarail Oy, puh. 040 553 7640
Juha Hakavuori, toimitusjohtaja, Fenniarail Oy, puh. 040 352 4771

 

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää