Taruksen metsänhoitotoimissa turvataan uhanalaisten lajien elinympäristöt

02/10/2022 08:00:21

Hämeenlinnan kaupunki teettää Padasjoella Taruksen alueella hakkuita metsien hoidon suunnitelman mukaisesti vuoden 2022 aikana.

Kaupungin luontopalveluiden vuosittaiseen työohjelmaan voi tutustua kaupungin verkkopalvelussa osoitteessa hameenlinna.fi/kaupunginmetsat.

Alueen hakkuut FSC®-standardin (FSC-C109750) vaatimusten mukaisia

Alueen hakkuut toteutetaan useammassa osassa vuoden 2022 aikana, ja niistä vastaa UPM.

Alueelle suoritettavista hakkuista 80 % on kasvatushakkuita ja 17 % ylispuuhakkuuna toteutettavia uudistushakkuita, joilla tähdätään eri-ikäisrakenteiseen eli jatkuvaan metsänkasvatukseen. Vain 2 % hakkuista on avohakkuuta. Yhteensä käsiteltävää pinta-alaa on 24,6 hehtaaria. Hakattavat metsäkuviot on sijoiteltu tasaisesti pienempinä kokonaisuuksina 1 000 hehtaarin alueelle Iso-Kelkutteen pohjoispuolelle, jolloin laajoja yhtäaikaisesti käsiteltyjä alueita ei pääse syntymään.

Kasvatushakkuilla varmistetaan, että metsässä kasvava hyväkuntoinen puusto saa lisää kasvutilaa, valoa, ravinteita ja vettä, jolloin metsän kunto säilyy jatkossakin hyvänä ja retkeilyalue helppokulkuisena.

Alueelle on tehty maastokatselmus syksyllä 2021, jonka perusteella alkuperäistä hakkuusuunnitelmaa on tarkennettu ja siitä on päätetty jättää pois osa hakkuukuvioista. Alueen uhanalaisten lajien, esimerkiksi lahokaviosammalen, elinympäristö turvataan säästämällä lahopuusto ja palokannot hakkuissa FSC-standardin vaatimusten sekä viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Lisäksi avohakkuualalle jätetään säästöpuita ja vesistöihin suojavyöhykkeet, jotka säästetään koskemattomina.

Taruksen alueella pitkä historia metsätalouskäytössä

Hämeenlinnan kaupunki on aikanaan itse ollut perustamassa Taruksen retkeilyaluetta ja hoito- ja hakkuutöitä on alueella tehty vuosittain sen pitkän historian aikana. Alueelle on alun perin haluttu perustaa retkeilyalue, jossa sovitetaan yhteen niin metsätalouden toimenpiteet, retkeily kuin luonnon monimuotoisuus. Ensimmäinen metsätaloussuunnitelma on tehty Turvan tilalle vuonna 1928 ja kämppävuokrausta on ollut 1970-luvulta alkaen.

Metsänhoidon historiasta myös kerrotaan retkeilijöille ja aiheen ympärille on rakennettu teemareittejä alueelle. Retkeilyalueen hoito vaatii metsänhoitotoimenpiteitä: usein sulkeutunutta ympäristöä mielekkäämpänä koetaan ympäristö, jossa näkymiä on osin avarrettu ja reittien varsien maisemissa on vaihtelevuutta. Alue on aktiivisessa käytössä ja sitä pidetään viihtyisänä ja hyvänä retkeilypaikkana.

Lisätiedot:

Kaupungin metsänhoito, metsätalousinsinööri Mika Rantonen, puh. 03 621 4685, mika.rantonen@hameenlinna.fi

 

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia
Artikkeli | 8 min

UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia

Lue lisää