Metsäteollisuuden juhlavuosi: UPM Kymi täyttää 150 vuotta

07/06/2022 05:26:00

150-vuotias UPM Kymi tuottaa sellua, paperia ja bioenergiaa. Puu hyödynnytetään sataprosenttisesti ja suuri osa Kymin tehtaalla käytetystä energiastakin on puupohjaista ja tuotetaan tehdasalueen prosessien jäämistä. Yksityiset metsänomistajat ovat Kymin tärkeimpiä puuntoimittajia.

Vuosi 2022 on varsinainen metsäteollisuuden juhlavuosi, sillä tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Kymijoen varressa aloittivat Verlan puuhiomo sekä Kymin ja Kuusankosken paperitehtaat. Vuonna 1872 perustettiin myös Porissa Seikun saha ja Valkeakoskella puuhiomo ja paperitehdas.

UPM Kymi tuottaa paperia, sellua ja bioenergiaa

UPM Kymin 150 toimintavuotta on komea saavutus, eikä taival onneksi tähän pääty: Kuusankoskella valmistetaan sellua ja paperia tänäkin päivänä – unohtamatta bioenergian tuottamista. UPM Kymin sellutehdas on yksi Suomen moderneimmista sellutehtaista ja sen vuotuinen tuotantokyky on 870 000 tonnia valkaistua koivu- ja havusellua. Paperitehtaalla paperin tuotantokyky on noin 715 000 tonnia. Kymistä onkin muotoutunut tulevaisuuteen katsova tehdasintegraatti, joka valmistaa uusiutuvasta raaka-aineesta sellua sekä hieno- ja erikoispapereita.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat vahvasti läsnä Kymin paperi- ja sellutehtaissa: puu hyödynnetään sataprosenttisesti paperin, sellun ja bioenergian tuotannossa, ja tuotannon sivuvirratkin uudelleenkierrätetään raaka-aineiksi biotalouden tuotteisiin. Tehtaiden energiasta tuotetaan noin 90 prosenttia biopolttoaineilla.

Kymenlaakson metsäteollisuuden tarina onkin paitsi kiinnostava kurkistus suomalaiseen teolliseen historiaan myös sen tulevaisuuteen.

Lue lisää juhlavuodesta ja Kymenlaakson tapahtumista!

Pysähtyykö metsäkato? Häviävätkö laittomat hakkuut?
Blogi | 3 min

Pysähtyykö metsäkato? Häviävätkö laittomat hakkuut?

Lue lisää
9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen
Artikkeli | 8 min

9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen

Lue lisää
Suomalainen puu: Tulevaisuuden(kin) raaka-aine?
Blogi | 3 min

Suomalainen puu: Tulevaisuuden(kin) raaka-aine?

Lue lisää