UPM hakee oppia lähteiden ennallistamiseen Pohjois-Savossa

10/20/2021 11:00:21

UPM:n Keiteleellä ja Pielavedellä omistamilla metsätiloilla ennallistetaan lähteitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Hanke tukee yhtiön asettamaa luonnon monimuotoisuustavoitetta sekä jatkuvasti kehittyvää ilmastopositiivista metsätaloutta.

”Lähteiden ennallistaminen tarkoittaa käytännössä mm. ojien patoamista ja täyttämistä kaivinkoneella sekä kuivuneiden lähdepurojen uomien uudelleen vesittämistä ja kiveämistä. Ennallistamiskohteilla täytyy tehdä myös hakkuita, kun puustoa poistetaan muiden toimenpiteiden tieltä”, kertoo UPM:n metsäasiantuntija Hannu Kinnunen.

Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti keväällä 2020 lähteiden ennallistamishankkeen, johon UPM lähti mukaan oppiakseen lisää ennallistamistoimenpiteistä osana jatkuvaa kehitystyötään. Pohjois-Savon ennallistamishanke jatkuu näillä näkymin vuoden 2022 loppuun saakka. Se on osa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa, jolla vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta.

”Viimeisimmän luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan jopa 99 % eteläisen Suomen lähteistä on ainakin jossain määrin ihmistoiminnan muuttamia. Lähteiden luonnontilaa ovat heikentäneet etenkin ojitukset, metsätaloustoimet ja vedenotto. Ennallistamalla palautetaan lähteet lähemmäs aiempaa luonnontilaa”, kertoo lähteiden ennallistamissuunnittelusta vastaava ELY-keskuksen luontoympäristöyksikön ylitarkastaja Riikka Juutinen.

"Lähteiden turvaamiseksi ja tilan kohentamiseksi olisi tehtävissä paljon normaalin metsätalouden yhteydessä. Lähteisiin kaivettuja tai lähteiden lähellä sijaitsevia ojia voidaan täyttää ja ojiksi kaivettuja puroja voidaan ennallistaa lisäämällä niihin puu- ja kivimateriaalia. Nämä toimet tulisi yhä useammin nähdä luontevana osana talousmetsien hoitoa”, Juutinen jatkaa.

Lajien elinympäristöjä voidaan turvata monin tavoin. Suurin merkitys on yhteistyöllä sekä jatkuvasti kehittyvällä talousmetsien luonnonhoidolla, johon kuuluvat mm. säästöpuut, lahopuun lisääminen, vesistöjen suojavyöhykkeet, eri-ikäisrakenteisen kasvatuksen menetelmät sekä sekametsien suosiminen.

UPM tiedotti lokakuun alussa siirtyvänsä yhtiön metsissä eri-ikäisrakenteiseen metsän kasvatukseen rehevillä, ojitetuilla korpikohteilla.

”Ojitetuissa korvissa esiintyy usein myös lähteisyyttä. Näillä kohteilla pystymme tarvittaessa turvaamaan alueiden monimuotoisuusarvoja yhdistämällä eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen tässä ennallistamishankkeessa saatuihin oppeihin”, sanoo UPM:n itäisen alueen metsätalouspäällikkö Panu Mielonen.

 

Lisätietoja antavat:

  • metsätalouspäällikkö, itäinen alue Panu Mielonen, UPM Metsä, puh. 040 749 8766
  • ympäristöasiantuntija, Juha-Matti Valonen, UPM Metsä, puh. 0400 152 416
  • ylitarkastaja, Riikka Juutinen, ELY-keskus, puh. 0295 037 010 (käynnissä oleva lähteiden ennallistamistyömaa)
  • luonnonsuojelun asiantuntija, Iina Eskelinen, ELY-keskus, puh. 0295 026 707 (lähteiden ennallistaminen Pohjois-Savossa)
  • ympäristöylitarkastaja, Antti Lammi, ELY-keskus, puh. 0295 026 819 (Helmi-ohjelma Pohjois-Savossa)

Lisätietoa Helmi-ohjelmasta Pohjois-Savossa

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
Metsänhoidon suositukset x 10
Artikkeli | 8 min

Metsänhoidon suositukset x 10

Lue lisää
UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia
Artikkeli | 8 min

UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia

Lue lisää