UPMMetsä
  • Tietoa ja tapahtumia
  • Uutiset
  • Soiden ennallistamishanke alkoi Juutinsuolla – myös UPM:n pieni lähdekorpi palautetaan luonnontilaan

Soiden ennallistamishanke alkoi Juutinsuolla – myös UPM:n pieni lähdekorpi palautetaan luonnontilaan

02/14/2020 13:07:09

Kiteellä sijaitseva yli 300 hehtaarin laajuinen Juutinsuo aiotaan palauttaa takaisin luonnontilaan ennallistamishankkeessa, jota rahoittavat Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Kuva ei liity uutisen kohteeseen.

Suon ennallistamistyöt alkavat vihdoin 14. helmikuuta, ja niiden arvioidaan vievän pari vuotta. Leuto talvi on jo viivästyttänyt töiden aloitusta, ja se voi myös estää työt pehmeäpohjaisella suolla.

Ennallistamisessa tukitaan tai padotaan suota halkovat ojat. Näin saadaan pohjaveden pinta nousemaan lähelle suon pintaa. Tämä lopettaa turvekerroksen lahoamisen ja siten hiilen karkaamisen suosta. Positiivinen vesistövaikutus puolestaan syntyy siitä, että ennallistamisen jälkeen vesi kulkee pitkin suon sammalikkoa, jossa sammal kerää itseensä haitta-aineita ja ravinteita. Ojia pitkin kulkiessaan ne päätyisivät vesistöön.

Ennallistettavasta suoalueesta suurimman osan omistaa Mäntyniemen yhteismetsä, mutta myös UPM omistaa pienen osan, jossa voidaan palauttaa pieni mutta lajistoltaan arvokas lähdekorpi luonnontilaan. Tämän osan ennallistamisella edistetään merkittävästi alueen luonnon monimuotoisuutta.

UPM osallistuu toimialueellaan useisiin vesistöjen ja elinympäristöjen kunnostushankkeisiin ja on mielellään mukana turvaamassa luontoarvoja myös vastaavissa hankkeissa.

UPM turvaa metsänhoitotoimissaan luontoarvot myös Evolla – dialogi luontojärjestöjen kanssa tärkeää
Blogi | 2 min

UPM turvaa metsänhoitotoimissaan luontoarvot myös Evolla – dialogi luontojärjestöjen kanssa tärkeää

Lue lisää
UPM uittaa puuta yhä enemmän – ympäristösyyt ovat yksi vahvimmista vaikuttimista uiton lisäämiseen
Artikkeli | 2 min

UPM uittaa puuta yhä enemmän – ympäristösyyt ovat yksi vahvimmista vaikuttimista uiton lisäämiseen

Lue lisää
Vähentämällä kuusen viljelytiheyttä lisäämme monimuotoisuutta talousmetsissä
Blogi | 1 min

Vähentämällä kuusen viljelytiheyttä lisäämme monimuotoisuutta talousmetsissä

Lue lisää