Soiden ennallistamishanke alkoi Juutinsuolla – myös UPM:n pieni lähdekorpi palautetaan luonnontilaan

02/14/2020 13:07:09

Kiteellä sijaitseva yli 300 hehtaarin laajuinen Juutinsuo aiotaan palauttaa takaisin luonnontilaan ennallistamishankkeessa, jota rahoittavat Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Kuva ei liity uutisen kohteeseen.

Suon ennallistamistyöt alkavat vihdoin 14. helmikuuta, ja niiden arvioidaan vievän pari vuotta. Leuto talvi on jo viivästyttänyt töiden aloitusta, ja se voi myös estää työt pehmeäpohjaisella suolla.

Ennallistamisessa tukitaan tai padotaan suota halkovat ojat. Näin saadaan pohjaveden pinta nousemaan lähelle suon pintaa. Tämä lopettaa turvekerroksen lahoamisen ja siten hiilen karkaamisen suosta. Positiivinen vesistövaikutus puolestaan syntyy siitä, että ennallistamisen jälkeen vesi kulkee pitkin suon sammalikkoa, jossa sammal kerää itseensä haitta-aineita ja ravinteita. Ojia pitkin kulkiessaan ne päätyisivät vesistöön.

Ennallistettavasta suoalueesta suurimman osan omistaa Mäntyniemen yhteismetsä, mutta myös UPM omistaa pienen osan, jossa voidaan palauttaa pieni mutta lajistoltaan arvokas lähdekorpi luonnontilaan. Tämän osan ennallistamisella edistetään merkittävästi alueen luonnon monimuotoisuutta.

UPM osallistuu toimialueellaan useisiin vesistöjen ja elinympäristöjen kunnostushankkeisiin ja on mielellään mukana turvaamassa luontoarvoja myös vastaavissa hankkeissa.

Metsäenergian myynti voi helpottaa energiakriisiä
Artikkeli | 4 min

Metsäenergian myynti voi helpottaa energiakriisiä

Lue lisää
Metsäverotus: Vinkit metsäveroilmoituksen täyttämiseen
Artikkeli | 3 min

Metsäverotus: Vinkit metsäveroilmoituksen täyttämiseen

Lue lisää
”FSC:n myötä saimme siunauksen sille, että olemme tehneet oikeita valintoja”
Artikkeli | 7 min

”FSC:n myötä saimme siunauksen sille, että olemme tehneet oikeita valintoja”

Lue lisää