Mitä Sääksen pesällä tapahtuu? – Seuraa pesäkameraa

04/23/2020 12:04:13

Janakkalan Suurisuon pesäkamera on jälleen viritetty, ja pääsemme seuraamaan mitä sääksen pesällä tapahtuu. Asukkaat ovatkin jo saapuneet.

UPM:n ja Sääksisäätiön yhteistyö on jatkunut jo parinkymmenen vuoden ajan, ja yhtiö on mm. rahoittanut tekopesien rakentamista, pesäkameratekniikkaa sekä mahdollistanut satelliittien käytön sääksien seurannassa. Yksi tärkeimmistä yhteistyön merkkipaaluista on tietokanta sääksien pesäpaikoista.

Luonnontieteellisen keskusmuseon, Sääksisäätiön ja UPM:n välisellä ainutlaatuisella sopimuksella sääksien pesäpaikat ovat tarkkaan tiedossa vuosittain päivitettävässä tietokannassa. Järjestelmässä ovat kaikki tiedossa olevat UPM:n metsissä sijaitsevat pesät. Kun pesäpaikkatiedot ovat käytettävissä myös metsätalouden toimijoilla, vahinkoriski pesäpuun kaatamisesta tai pesinnän häiritsemisestä saadaan tehokkaasti minimoitua.

Sääksi rakentaa satoja kiloja painavan pesänsä puiden latvaan, ja myös tekopesät rakennetaan tavallisimmin vankkoihin puihin. Tolppa- ja tornipesiä hyödynnetään erityisesti soilla ja vesijätöillä, joissa sopivia puita ei usein ole tarjolla. Tekopesien ja suojelun avulla aiemmin silmälläpidettäväksi luokiteltu sääksi on palannut elinvoimaisten lintujen joukkoon.

Lue lisää ja seuraa livekamerasta mitä pesällä tapahtuu!