UPM ja TTS Työtehoseura kouluttavat yhdessä uusia puutavara-autonkuljettajia

02/14/2019 11:01:03

UPM ja Työtehoseura etsivät UPM:n yrittäjäverkostolle uusia puutavara-autonkuljettajia. Uudenlaisessa yhteistyössä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus pätevöityä puutavara-autonkuljettajaksi ja työllistyä mukana oleviin yrityksiin eri puolilla Suomea.

Tehtyjen investointien myötä kestävästi hoidetuista metsistä hankittu raaka-aine työllistää yhä enemmän ammattilaisia metsäteollisuuden hankintaketjussa.UPM:n ja Työtehoseuran uusi avaus on yksi keino osaajien ja työpaikkojen yhteen saattamiseen.

”Metsäala muuttuu ja kehittyy koko ajan. Tarvitsemme alalle jatkuvasti osaavia ja haasteita pelkäämättömiä ihmisiä kehittämään toimintaa koko ketjuun metsästä tehtaalle. Yhteistyössä Työtehoseuran ja kuljetusyritysten kanssa pystymme tarjoamaan alasta kiinnostuneille työllistymiseen johtavan koulutuksen korkealla ammattitaidolla. Haluamme näin myös tukea yrittäjien rekrytointiprosesseja”, kertoo UPM:n sidosryhmäjohtaja Sami Oksa.

”Puutavara-autonkuljettajan työ on itsenäistä ja vaatii rohkeutta sekä ammattitaitoa työskennellä haastavissa paikoissa. Ammattilaiseksi kasvaminen vie aikaa ja siksi koulutukseen hakijoilta edellytetään koulutukseen hakeutuessa CE-ajo-oikeutta, voimassaolevaa ammattipätevyyttä sekä mielellään ajokokemusta yhdistelmäajoneuvolla. Puolen vuoden täsmäkoulutuksen tavoitteena on harjaannuttaa osallistujat puutavara-autolla ajamiseen, nosturin käyttöön, ajoneuvotekniikkaan sekä keskeisimpien työprosessien itsenäiseen hoitamiseen”, kertoo Minna Karppinen Työtehoseurasta.

Puutavarakuljettajien koulutus järjestetään 1.4.–30.9.2019, ja se on opiskelijoille maksuton. Koulutuksen järjestämisessä mukana olevat yritykset ovat Kuljetus Villman Oy Viitasaarelta, Partasen Kuljetus Oy Iisalmesta sekä KL Häkä Oy Kolkanlahdelta.


Lisätietoja antavat:
Sidosryhmäsuhdejohtaja Sami Oksa, UPM Metsä, puh. 040 560 3474
Myyntijohtaja Minna Karppinen, TTS Työtehoseura, puh. 050 3879 523

Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo
Artikkeli | 4 min

Etukäteissuunnittelu on aina hyvä asia, Satu sanoo

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää
Puut tehokkaasti tehtaalle
Blogi | 1 min

Puut tehokkaasti tehtaalle

Lue lisää