UPMMetsä
  • Tietoa ja tapahtumia
  • Uutiset
  • UPM aloitti petolintureviirien huomioinnin yhteistyössä Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa

UPM aloitti petolintureviirien huomioinnin yhteistyössä Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa

09/19/2019 13:07:36

UPM on solminut yhteistyösopimuksen Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen (PKLTY ry) kanssa päiväpetolintujen pesäpaikkojen entistä paremmasta huomioimisesta. Sopimus sisältää mm. tekopesien rakentamisen UPM:n maille niissä tapauksissa, joissa luonnonpesän huomiointi jää vajaaksi.

Rakennettavat tekopesät on tarkoitettu erityisesti kanahaukan, hiirihaukan ja mehiläishaukan pesintään. Uhanalaisluokituksen mukaan mehiläishaukka luokitellaan tällä hetkellä erittäin uhanalaiseksi (EN), hiirihaukka vaarantuneeksi (VU) ja kanahaukka silmällä pidettäväksi (NT) lajiksi.

Kyseisten lajien elinympäristöt ovat vaarantuneet, sillä lajit vaativat pesäpaikaksi iäkästä, korkeaa puustoa ja yhtenäisiä metsäalueita. Pohjois-Karjalassa on kokemusta tekopesien rakentamisesta, ja niiden kelpaamisesta petolinnuille. Aiemmin rakennetuista tekopesistä yli puolessa on jo todettu pesintä. Pesinnän onnistumiseksi pesäpuun ympärille tulee jättää suurempi puustoinen alue, joka sopii näin ollen samalla hyvin riistatiheiköksi ja mahdollisesti luonnonsuojelulain sekä FSC®-sertifikaatin (FSC®-C109750) mukaiseksi säästettäväksi kohteeksi.

Sopimus tekopesien rakentamisesta on tehty vuoden 2021 loppuun. PKLTY ry on rakentanut tänä vuonna 10 tekopesää sopiviin kohteisiin UPM:n maille ja ensi vuonna tarkoituksena on rakentaa toiset 10 pesää. Pesäpuut voidaan merkitä rauhoitusnauhalla ja kaikki luonnon- ja tekopesät tallennetaan UPM:n paikkatietojärjestelmään. Mikäli sopiva kohde löytyy, tekopesiä voidaan rakentaa myös UPM:n kumppanuusasiakkaille.

Yhteistyössä PKLTY ry pyrkii edesauttamaan ajantasaisen pesien paikkatiedon saamisessa UPM Metsän käyttöön. UPM Metsä voi käyttää saamaansa paikkatietoa omaan metsätalouden suunnitteluun UPM:n omistamissa metsissä sekä yksityismetsissä. Sopimuksen mukaan UPM:n toimihenkilöt ilmoittavat uusina löytyvät pesät PKLTY:lle.

Muista 3 asiaa, kun vierailet metsätyömaalla
Artikkeli | 1 min

Muista 3 asiaa, kun vierailet metsätyömaalla

Lue lisää
Vähentämällä kuusen viljelytiheyttä lisäämme monimuotoisuutta talousmetsissä
Blogi | 1 min

Vähentämällä kuusen viljelytiheyttä lisäämme monimuotoisuutta talousmetsissä

Lue lisää
Kestävän metsätalouden perusteet
Artikkeli | 3 min

Kestävän metsätalouden perusteet

Lue lisää