Työ kalojen vaellusesteiden poistamiseksi jatkuu

07/03/2019 06:51:50

Multian Myllypurolla ja Viitasaaren Huopananpurolla aloitettiin viime syksynä kalojen ja muiden vesieliöiden vaellusesteiden poistaminen osana UPM:n Share&Care-hanketta yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Metsäkeskuksen kanssa.

Myllypurolla vaihdettiin vanha betoninen tierumpu nykyaikaiseen vesieliöstön vapaan vaeltamisen mahdollistavaan teräskaareen ja Huopananpurolla ehdittiin korjata yksi vaelluseste ennen lumien tuloa.

Mitä hankkeelle kuuluu nyt?

”Multian Myllypuron joulukuisia kunnostuksia on seurattu keväästä asti. Joulukuussa tehty rummunvaihto on ollut onnistunut, ja se toimii nyt hyvin”, kertoo hankkeen käytännön toteuttaja, ympäristösuunnittelija Pasi Perämäki Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Touko-kesäkuun vaihteessa Myllypurolla jatkettiin puronkunnostustoimenpiteitä joulukuussa vaihdetun rummun molemmin puolin noin parinsadan metrin matkalla.

”Toimme kunnostuskohtiin kutusoraa ja siirsimme puron alkuperäisiä kiviä parempiin paikkoihin loiventaaksemme ja porrastaaksemme jyrkkiä pudotuksia purossa”, Perämäki kuvailee.

Viikkoa myöhemmin kunnostustyöt jatkuivat Viitasaaren Huopananpurolla, jossa kunnostettiin viikon aikana kolmea eri vaellusestekohtaa. Niistä alimmaisella rumpuesteellä korjattiin noin 0,4 metrin korkuinen pudotus porrastamalla sekä ylempänä purolla ison putkisillan muodostama noin 0,5 metrin korkeusero.

”Putkisillan pohjalla kulki vain pieni noro vettä, jossa kalojen olisi ollut mahdotonta uida. Korkeuseron poistaminen porrastamalla lisäsi veden syvyyttä, ja este pystyttiin korjaamaan hyvin”, Perämäki sanoo.

Myös kolmannessa kohdassa tehtiin pudotusta loiventavia kynnyksiä, siirreltiin isoja kiviä sopiviin paikkoihin sekä tiivistettiin kynnykset soralla. Lisäksi Viitasaaren Myllypurolla (samanniminen puro kuin Multialla) tehtiin parin päivän kunnostusta käsityönä.

Syksyllä työt jatkuvat

Hanke etenee syksyllä, kun Viitasaaren Myllypurolla aloitetaan kalaistutukset ja Multian Myllypurolla viimeistellään kunnostetut kohdat. Huopananpurolla puolestaan parannuksia vaatii vielä puron alussa oleva lankkupato.


Ykkösasia vaellusesteiden poistamisessa on auttaa vaelluskaloja, mutta samalla helpotetaan muidenkin vesieliöiden sekä mahdollisesti maaeläimien liikkumista. Myllypuron ja Huopananpuron vaellusesteiden poistohankkeisiin on myönnetty maaliskuussa 2018 UPM:n yhtiökokouksessa Share&Care-lahjoituksena 60 000 euroa. Keski-Suomen ELY-keskuksessa on tunnistettua erityisosaamista vaellusesteiden tunnistamisessa ja ekologisten vaikutusten tuntemisessa sekä esteiden poistosta.

 

Lue lisää hankkeen aiemmista vaiheista!

Nyt Myllypuron taimenet voivat vaeltaa vapaammin – tierummun oikealla asemoinnilla suuri merkitys
Blogi | 02/19/2019 08:04:11 | 3 min

Nyt Myllypuron taimenet voivat vaeltaa vapaammin – tierummun oikealla asemoinnilla suuri merkitys

Lue lisää
 
Pysähtyykö metsäkato? Häviävätkö laittomat hakkuut?
Blogi | 3 min

Pysähtyykö metsäkato? Häviävätkö laittomat hakkuut?

Lue lisää
Verkkopalvelun monimuotoisuusmittarit auttavat metsän monimuotoisuuden vaalimisessa
Artikkeli | 3 min

Verkkopalvelun monimuotoisuusmittarit auttavat metsän monimuotoisuuden vaalimisessa

Lue lisää
9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen
Artikkeli | 8 min

9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen

Lue lisää