Yli puolet suomalaisista metsänomistajista etsii sijoituskohdetta metsätulolle

05/18/2018 03:00:00

Suomalaiset metsänomistajat ovat kiinnostuneita löytämään metsätulolle tuottavia sijoituskohteita. Noin puolet heistä arvioi, että sijoitettavaa varallisuutta jää vähintään kolmasosa saadusta metsätulosta. Tällä hetkellä reilu kolmannes metsänomistajista sijoittaa metsätuloa muun muassa rahastoihin ja osakkeisiin. Yli 70 prosenttia heistä on kuitenkin kiinnostuneita sijoittamisesta, selviää UPM:n Taloustutkimuksella teettämästä Metsänomistaja sijoittajana 2018 -tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan sijoittamisesta kiinnostuneet metsänomistajat edellyttävät, että sijoituskohteita on tarjolla monipuolinen valikoima, joka vastaa heidän tarpeitaan. Vastatakseen tähän kysyntään UPM Metsä ja Nordnet, pohjoismainen rahasto- ja osakevälittäjä, ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka tarjoaa metsänomistajille kattavan ja vaivattoman kanavan metsätulojen sijoittamiseen. Nordnetin asiantuntevien sijoituspalvelujen avulla metsänomistajan on mahdollista lisätä vaurauttaan suunnitelmallisen metsänuudistamisen ja -hoidon ohella. 

”Metsänomistaja sijoittajana -tutkimus vahvisti näkemyksemme siitä, että useilla metsänomistajilla on sekä mahdollisuus että kiinnostusta sijoittaa metsätuloja. Yhteistyösopimuksemme kautta UPM:n metsänomistaja-asiakkaat pääsevät vaivattomasti Nordnetin tarjoamien asiantuntijapalveluiden piiriin. Nordnetin sijoitustuotteiden valikoima on hyvin monipuolinen tarjoten jokaiselle metsänomistajalle juuri hänen tilanteeseensa sopivan vaihtoehdon”, sanoo UPM Puunhankinnan ja metsätalouden lakipalvelupäällikkö Heikki Kalvila

”Monelle metsänomistajalle on ajankohtaista varallisuuden hajauttaminen muihinkin omaisuusluokkiin kuin metsään. Metsän tuotto pääomalle on keskimäärin neljä prosenttia, kun taas osakemarkkinoiden keskimääräinen tuotto on pitkällä aikavälillä 7–8 prosenttia. Metsänomistajat saavat meiltä juuri heille räätälöityjä sisältöjä ja mahdollisuuden osallistua muun muassa maksuttomiin sijoituskoulutuksiin”, kertoo Nordnetin Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen. 

Taloustutkimus toteutti Metsänomistaja sijoittajana -tutkimuksen helmikuussa 2018. Tutkimukseen haastateltiin yli kuuttasataa mannersuomalaista metsänomistajaa ja siinä ovat mukana ainoastaan yksityisomistuksessa olevat tilat. 

Lisätietoja antavat:

Heikki Kalvila, lakipalvelupäällikkö, UPM Puunhankinta ja metsätalous, puh. 0400 553 079
Suvi Tuppurainen, Suomen maajohtaja, Nordnet, puh. 050 380 3877