VR Transpointin uudet logistiset ratkaisut tehostamaan UPM:n raakapuukuljetuksia

10/30/2018 08:01:42

VR Transpoint ja UPM ovat sopineet uuden logistisen ratkaisun käyttöönotosta raakapuukuljetuksiin. Suunnitelmallinen pendeliliikenne asiakkaalle varatuilla vaunuilla lisää tehokkuutta ja vähentää päästöjä.

 

VR Transpointin ja UPM:n uudessa raakapuiden kuljetusta tehostavassa ratkaisussa käytetään varattuja vaunuja, jotka kulkevat suljetussa kalustonkierrossa suunniteltua reittiä lastaus- ja purkuaseman välillä. Varattujen vaunujen käyttö pitkäjänteisessä raakapuukuljetusten pendeliliikenteessä mahdollistaa molemmille osapuolille aiempaa paremman kuljetusten ennakoitavuuden, mikä tuo tehokkuutta ja lisäkapasiteettia kuljetuksiin.

”Pendelit ovat tehokkain tapa kuljettaa raakapuuta rautateitse. Asiakkaalle varatut vaunut pendeliliikenteessä sopivat erityisesti kuljetuksiin, joissa on säännölliset raakapuuvirrat. Uusi toimintamalli edellyttää molemminpuolista sitoutumista tehokkuuden varmistamiseksi”, VR Transpointin myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen toteaa ja jatkaa: ”Kun asiakkaalle merkitty kalusto kiertää pendeliliikenteessä suunnitellusti ja pitkäjänteisesti, resurssihyötyjä saadaan laajemminkin, kuin pelkän vaunuston osalta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi junakokojen tarkastelun ja kuljetusmäärän kasvun. Haluamme olla pitkäaikainen ja strateginen kumppani asiakkaillemme ja tarjota heille uudenlaisia logistiikkaratkaisuja.”

Uudenlainen toimintamalli VR Transpointin kanssa vahvistaa UPM:n asemaa kotimaan puumarkkinassa ja takaa rautatielogistiikan toimivuuden UPM:n investointien myötä kasvavissa puunhankintamäärissä ja mahdollistaa maatieteellisesti laajemman puunhankinnan.

”Nyt tehdyllä sopimuksella varmistamme rautatielogistiikan toimivuutta kotimaisille tehtaillemme. Hankimme puuta suomalaisilta metsänomistajilta kasvavissa määrin, ja nyt tehty sopimus varmistaa tehokkaat junakuljetukset. Pendeliliikenteeseen meille varattujen vaunujen avulla pystymme lisäämään junakuljetuksen osuutta ja varmistamaan tehtaiden puuhuoltoa aikaisempaa paremmin”, kertoo UPM:n puunhankinnan ja metsätalouden johtaja Sauli Brander.

Varattujen vaunujen pendeliliikenne käynnistetään UPM:n kanssa vaiheittain vuoden 2019 alusta lähtien. Varatuilla vaunuilla tarkoitetaan yksittäiselle asiakkaalle erikseen osoitettua ja muusta kalustosta kokonaan erillään pidettävää vaunustoa. Uusi toimintamalli on osa yhtiöiden pitkäaikaista raakapuulogistiikan kehittämistä.


Lisätietoja antavat:
Johtaja Sauli Brander, UPM Puunhankinta ja metsätalous, puh. 040 567 4155
Myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen, VR Transpoint, yhteydenotot VR Group mediadeskin kautta, puh. 0307 0123

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa

Lue lisää
Pysy tietoisena, mitä omassa metsässäsi tapahtuu, Kati kehottaa
Artikkeli | 4 min

Pysy tietoisena, mitä omassa metsässäsi tapahtuu, Kati kehottaa

Lue lisää