UPM käynnistää metsänhoitotöiden myyntiin ja toteutukseen keskittyvän franchisingketjun pilottihankkeella Hämeenlinnan ja Lahden alueilla

01/16/2018 10:26:07

UPM Puunhankinta ja metsätalous perustaa franchisingyrittäjäketjun vauhdittaakseen metsänhoitopalveluiden myyntiä ja toteutusta Suomessa. UPM Metsän brändin alla toimiva ketju muodostaa UPM:lle uuden myynti- ja palvelukanavan, jonka kautta tarjotaan laadukkaita metsänhoitopalveluita kaikille metsänomistajille. 

UPM on tehnyt liiketoimintakaupan Hämeenlinnan ja Lahden ympäristössä ketjun pilottiyrittäjänä aloittavan Hämeen Metsätyö Oy:n kanssa. Sopimuksen myötä alueella toimivat UPM Silvesta Oy:n 10 metsuria siirtyvät 1.2.2018 Hämeen Metsätyön palvelukseen ja voimassa olevat alihankintasopimukset siirtyvät yrittäjälle. 

”Tavoitteenamme on kehittää franchisingliiketoiminnan kautta metsänhoitoalan yritystoimintaa sekä kasvattaa franchising-ottajien yrityskokoa. Ala tarvitsee uusia kasvuhaluisia yrittäjiä nykyisin lähes pelkästään omaan työpanokseen perustuvien yritysten lisäksi. Näin varmistamme sitoutuneet ja osaavat resurssit metsätyöpalveluiden toteuttamiseen myös tulevaisuudessa”, kertoo UPM Puunhankinnan ja metsätalouden Etelä-Suomen aluejohtaja Matti Toivakainen

”Siirtyminen UPM:n ketjuyrittäjäksi avaa Hämeen Metsätyölle kasvumahdollisuuksia ja vahvistaa asemaamme metsänhoitotöiden ammattitaitoisena toteuttajana Etelä-Suomen alueella. Palveluvalikoimamme kattaa kaikki hoitotyöt metsänviljelystä raivauksiin sekä koneellisen metsänhoidon”, sanoo Hämeen Metsätyö Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Saarenpää

Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan suomalaisissa yksityismetsissä on suuri määrä metsänhoitotyötarpeita ja lähes 800 000 hehtaaria metsää odottaa taimikonhoitoa. Metsien tulevaisuuden kasvun ja kunnon näkökulmasta metsänhoitotöiden oikea-aikainen ja asiantunteva toteutus on olennaisen tärkeää. 

Lisätietoja antavat:
Jorma Saarimaa, franchisingliiketoiminnan johtaja, UPM Puunhankinta ja metsätalous, puh. 0400 254 084
Tuomas Saarenpää, toimitusjohtaja, Hämeen Metsätyö Oy, puh. 040 3585 887