Metsänhoitotöiden myyntiin ja toteuttamiseen keskittyvä UPM:n franchisingketju laajenee

08/28/2018 07:51:10

UPM Puunhankinta ja metsätalous käynnisti alkuvuodesta 2018 franchisingyrittäjäketjun pilottihankkeen vauhdittaakseen metsänhoitopalveluiden myyntiä ja toteutusta Suomessa. Nyt franchisingketjun toiminta laajennetaan koko UPM Puunhankinnan ja metsätalouden toimialueelle.

”Aloitamme tänään UPM:n franchisingyrittäjien rekrytointikampanjan. Tavoitteena on maanlaajuisesti toimiva franchisingketju vuoden 2019 alusta lähtien. UPM Puunhankinta ja metsätalous -brändin alla toimivalla ketjulla tarjoamme laadukkaita metsänhoitopalveluita kaikille metsänomistajille”, kertoo UPM Puunhankinnan ja metsätalouden johtaja Sauli Brander. Franchisingketjun pilottiyrittäjänä toiminut Hämeen Metsätyö Oy jatkaa mukana ketjussa.

"Tällä hetkellä pääosa metsänhoitoyrityksistä toimii lähinnä omistajansa työpanoksen varassa. Haluamme kehittää metsänhoitoalan yritystoimintaa ja toiminnan laatua sekä kasvattaa metsänhoitoyritysten kokoa. Pilotti on osoittanut, että franchising hyödyttää sekä metsänhoitopalvelua hankkivaa asiakasta, yrittäjää että UPM:ää", kertoo franchisingliiketoiminnan johtaja Jorma Saarimaa.

UPM johtaa ketjun toimintaa ja tukee franchisingyrityksiä mm. markkinointitoimenpiteillä sekä tarjoamalla koulutusta ja tarvittavia suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä.

"Asiakkaat voivat luottaa, että UPM Puunhankinta ja metsätalous -brändin alla toimiva yritys tarjoaa aina laadukkaimman palvelun. Ketjun yrityksillä on loistava mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaansa ja auttaa asiakkaita kasvattamaan metsäomaisuutensa tuottoa", Saarimaa kertoo fanchisingtoiminnan eduista.

Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan suomalaisissa metsissä on taimikonhoitotarpeita noin 800 000 hehtaarin alueella, ja niiden markkina-arvo on noin 400 miljoonaa euroa. Metsien kasvun ja kunnon näkökulmasta metsänhoitotöiden oikea-aikainen ja asiantunteva toteutus on tärkeää.

UPM Puunhankinta ja metsätalous hakee ketjuun noin 10 yrittäjää toimialueelleen. Kunkin franchisingyrityksen liikevaihtotavoite on 1,5–3 miljoonaa euroa.

Infotilaisuuksia yrittäjyydestä kiinnostuneille järjestetään syyskuun aikana. Lisätietoja ja ilmoittautuminen infotilaisuuksiin: www.upmmetsa.fi/kasvuyrittaja

Lisätietoja antavat:
Jorma Saarimaa, franchisingliiketoiminnan johtaja, UPM Puunhankinta ja metsätalous, puh. 0400 254 084