Repoveden kansallispuiston yhteyteen 204 hehtaaria lisää suojelualaa

11/21/2017 08:00:00

UPM on suojellut omistamansa 204 hehtaarin suuruisen alueen Repoveden kansallispuiston pohjoispuolelta yhteispäätöksellä Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskusten kanssa. Kotkanpojan metsäksi nimetty suojelualue sijaitsee Kouvolan kaupungin ja Mäntyharjun kunnan alueella, Matalajärven pohjoispuolella.  Alue on luonnoltaan monipuolinen kokonaisuus, jossa pienten lampien rannat muuttuvat jylhiksi kallioksi ja jyrkänteiksi. Alueella on myös puroja ja pieniä soita. Metsät ovat vaihtelevia ja eri-ikäisiä, pääosin havupuuvaltaisia sekametsiä, joista osa on ollut pitkään käsittelemättä. 

Repoveden 3 400 hehtaarin suojelualuekokonaisuus muodostuu valtion omistuksessa olevasta 1 500 hehtaarin suuruisesta Repoveden kansallispuistosta sekä kansallispuistoon kiinteästi liittyvistä yksityisistä luonnonsuojelualueista, joista UPM omistaa 1 560 hehtaarin suuruisen Aarnikotkan metsän. Repoveden kansallispuisto perustettiin vuonna 2003 UPM:n lahjoitettua valtiolle 560 hehtaaria maata kansallispuiston perustamiseksi. 

Nyt tehty suojelupäätös saattaa Repoveden Natura-alueen suojelun päätökseen. Reilu kolmasosa Repoveden 4 000 hehtaarin suuruisesta Natura-alueesta kuuluu kansallispuistoon.