Vuoden 2016 laadunarviointien tulokset ovat kannustavia – yhtiön ympäristöohjeet ovat jalkautuneet käytäntöön hyvin

01/18/2017 21:00:00

Seuraamme metsätaloustoimenpiteiden laatua monin eri tavoin. Teemme puunkorjuun ja metsänhoitotöiden laadunseurantoja tuhansittain joka vuosi. Sisäisten ja sääntömääräisten arviointimenettelyjen lisäksi ostamme metsän- ja luonnonhoidon arviointipalvelua.

FSC®-sertifioinnin käyttöönotto yhtiön metsissä vuonna 2011 ja yksityismetsien FSC-ryhmäsertifiointi(FSC C 109750) vuonna 2012 asetti organisaatiomme uudenlaisten laatuhaasteiden eteen.

FSC-sertifioinnin myötä toimenpiteisiin kohdistui aiemmista käytännöistä jonkin verran poikkeavat laatuvaatimukset sekä uudenlaisia tarpeita näiden asioiden seuraamiseksi. Tämä edellytti laajamittaista ohjeistojen päivitystä sekä henkilöstön kouluttamista. Samalla kehitimme laadunarviointia ja sen kriteerejä FSC-laadun todentamiseen soveltuviksi. Viime vuosien aikana olemme mittaroineet muutoksen läpimenoa myös Tapio Silva Oy:ltä tilaamillamme metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinneilla, joissa FSC on ollut keskeinen teema.

Panostus toiminnan kehittämiseen näkyy laadunarvioinnin tuloksissa

Syksyllä 2016 Tapion asiantuntijat tarkastivat yhteensä 100 uudistusalaa, joissa me olimme toteuttaneet hakkuun ja maanmuokkauksen. Kohteita oli sekä yhtiön että UPM:n FSC-ryhmäsertifikaattiin liittyneiden asiakkaiden metsissä. Kohteilla selvitettiin FSC- ja PEFC-metsänhoitostandardien vaatimusten sekä UPM:n ympäristöohjeiden toteutumista ja maanmuokkauksen laatua.

Tämän arvioinnin tulokset kertovat, että FSC-järjestelmän käyttöönoton jälkeen tekemämme panostukset toimintamme kehittämiseksi näkyvät laadun yleisenä parantumisena sekä UPM:n että yksityismetsänomistajien FSC-metsissä. Vakavia puutteita ei vuoden 2016 arvioinneissa havaittu. Kehitettäviä osa-alueita toki löytyy edelleen, mutta olemme tuloksiin ja varsinkin niiden osoittamaan kehityssuuntaan tyytyväisiä.

Laadunarviointia ei pidä kuitenkaan nähdä ainoastaan pistemääränä arviointiasteikolla tai mustavalkoisena osoituksena hyvästä tai huonosta toiminnasta. Yhtä tärkeää on nähdä tuloksen taakse ja löytää syyt onnistumisille sekä epäonnistumisille, ja kehittää toimintaa edelleen. Siitä hyötyy sekä metsä että metsänomistaja.

Lue lisää
TAPIOn lausunto UPM Metsälle toteutetun laadunarvioinnin tuloksista 2016 

 

Lue myös

 
Laadunarviointi on toiminnan kehittämisen työkalu
Blogi | 01/18/2017 07:00:00 | 5 min

Laadunarviointi on toiminnan kehittämisen työkalu

Lue lisää
FSC®-ryhmäsertifiointi
KOKOELMA

FSC®-ryhmäsertifiointi

Lue lisää