UPM:n ja Suomen Partiolaisten yhteistyö näkyy Roihu 2016 –suurleirillä – UPM:n tuotteet osa leirin rakentamista ja ohjelmaa

06/22/2016 20:00:00

UPM:n ja Suomen Partiolaisten yhteistyö Roihu 2016 -leirillä on laajaa. UPM toimittaa leirin käyttöön runsaasti materiaaleja rakenteisiin ja leirin kuljetuksiin. Roihun Metsälaaksossa nuoret ideoivat itse tuotteita puusta ja pelaavat metsäistä mobiilipeliä.

UPM:n ja Suomen Partiolaisten viime vuonna alkanut yhteistyö näkyy heinäkuussa järjestettävällä partiolaisten Roihu 2016 -leirillä. UPM toimittaa leirille merkittävän määrän materiaalia leirin rakenteisiin ja polttoainetta leirin kuljetuksiin. Rakenteissa käytetään UPM:n sahatavaraa, vaneria ja komposiittia. Leiriläisten käyttöön jaetaan myös tulostus- ja piirustuspaperia. UPM toimittaa leirin koko tavaralogistiikan käyttöön puupohjaista uusiutuvaa UPM BioVerno -dieselpolttoainetta ja kutsuvieraspäivän kuljetuksiin UPM BioVerno-testibussin.

Roihun ohjelma koostuu eriteemaisista ohjelmalaaksoista. Metsälaaksossa partiolaiset voivat käytännössä kokeilla itse omien tuotteiden kehittämistä esimerkiksi UPM:n sahatavarasta. Samalla nuoret oppivat uusiutuvien, kierrätettävien, puupohjaisten materiaalien hyödyntämistä uudella tavalla.

"Tavaratoimitusten merkitys Roihulle on suuri. Leiri järjestetään vapaaehtoisvoimin, ja heidän työpanoksensa sekä yritysten tuki mahdollistavat leirin onnistumisen ja nuorten laajan osallistumisen leirille", Roihu 2016 leirinjohtajat Heikki Otsolampi ja Jaakko Piitulainen toteavat.

"On mielenkiintoista nähdä, millaisia uusia tuotteita tai yritysideoita nuoret kehittävät kierrätettävistä puupohjaisista materiaaleista. Haluamme kannustaa nuoria miettimään puuraaka-aineen vastuullista käyttöä uusista näkökulmista", UPM:n Puunhankinnan ja metsätalouden markkinointipäällikkö Paula Savonen kommentoi.

Leiriläiset voivat hakea ideoita uusiin tuotteisiin UPM:n ja Suomen Partiolaisten yhdessä kehittämästä MobiMetsä-mobiilipelistä. Pelaaja pyörittää pelissä omaa metsäalan yritystä ja kasvattaa puita omassa metsässä. Tärkeä osa peliä on oman tuotteen kehittäminen.

Roihu-yhteistyö on osa UPM:n ja Suomen Partiolaisten laajempaa yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on tukea nuorten metsäsuhdetta ja kannustaa näkemään metsä monipuolisena hyvinvoinnin lähteenä.

Roihu 2016 -partioleiri on vuoden suurin nuorisotapahtuma Suomessa. Roihu kokoaa yhteen 17 000 partiolaista Hämeenlinnan Evolle heinäkuussa. Leiriläisistä noin 3000 saapuu ulkomailta. UPM:n ja Suomen Partiolaisten yhteistyö on osa UPM:n "Biofore Share and Care" -ohjelmaa. Ohjelma keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. Painopistealueet ovat Lukeminen & oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.

Lisätietoja antavat:
Markkinointi- ja asiakkuuspäällikkö Paula Savonen, UPM:n Puunhankinta ja metsätalous, puh. 0400 343 851
Leirinjohtaja Heikki Otsolampi, Roihu 2016, puh. 050 618 60