Tunnustusta vastuullisesta toiminnasta UPM:lle

12/05/2016 21:00:00

CDP:n* metsäohjelma laatii vuosittain Forest A -listan, jolle nimetyt yritykset edistävät puun ja puutuotteiden kestävää hankintaa ja tuotantoa. Vuoden 2016 listalle on nimetty kahdeksan yritystä, joista UPM on yksi.

CDP:n raportti selvittää, miten yritykset suojaavat toimitusketjujaan ja taloudellista tulostaan metsäkatoon liittyviltä riskeiltä. Raportti tehtiin 365:n ja yhteensä 22 biljoonan US-dollarin varoja hallinnoivan sijoittajan pyynnöstä. Se kokoaa yhteen tiedon toimenpiteistä, joilla suuret yhtiöt pyrkivät ehkäisemään metsäkatoa. Englanninkielinen raportti: Revenue at risk: Why addressing deforestation is critical to business success.

Olemme aina huolehtineet metsien elinvoimaisuudesta ja uudistumisesta. Lisäksi yhtiöllä on ollut jo yli kaksi vuosikymmentä oma maailmanlaajuinen monimuotoisuusohjelma, joka on kiinteä osa yhtiön metsänhoitokäytäntöjä.

"Tavoitteemme on luoda pitkäjänteisesti kannattavaa liiketoimintaa toimimalla eettisesti ja vastuullisesti talouteen, ihmisiin, yhteiskuntaan sekä ympäristöön liittyvissä asioissa. Pidämme metsäsertifiointia erinomaisena tapana edistää kestävää metsänhoitoa. Tänä päivänä 84 prosenttia käyttämästämme puusta on sertifioitua, ja pyrimme kasvattamaan osuuden 100 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä", UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren kertoo 5.12. julkaistussa tiedotteessa.

* CDP (aiemmin Carbon Disclosure Project) on kansainvälinen, voittoa tuottamaton organisaatio, joka tarjoaa yrityksille, kaupungeille, valtioille sekä maantieteellisille alueille globaalin järjestelmän mitata, julkaista, hallita ja jakaa oleellista tietoa ympäristötoiminnastaan. Sijoittajat arvottavat CDP:n parhaaksi ilmastotietoja julkaisevaksi organisaatioksi. CDP tekee yhteistyötä 827 institutionaalisen sijoittajan kanssa, jotka hallinnoivat yhteensä 100 biljoonan US-dollarin varoja sekä 89 ostoorganisaation kanssa, joiden yhteenlaskettu hankintojen arvo on yli 2,7 biljoonaa US-dollaria. Nämä yhdessä kannustavat yrityksiä kertomaan ympäristövaikutuksistaan sekä toimenpiteistään niiden ehkäisemiseksi. CDP on We Mean Business -koaliition perustajajäsen. Lue lisää www.CDP.net.

Lue koko tiedote täältä.

 

Katso video Metsä rikastuttaa elämääsi