Ministerin Roundtable UPM:n metsissä

06/20/2016 20:00:00

Suomen metsistä 90 prosenttia on talousmetsiä, ja siellä ratkeavat myös metsäluontomme tulevaisuuden suuret linjat. Tammikuussa käynnistyneessä ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriön koordinoimassa Roundtable-prosessissa haetaan käytännön ratkaisuja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Pyöreän pöydän kokoonpano on laaja-alaisuudessaan ainutlaatuinen: aloite kokosi Janakkalan alkukesän vehreyteen 32 alan eri toimijaa keskustelemaan maamme metsätalouden ekologisista reunaehdoista. Käytännön toimenpiteitä tulevaisuuden suuntaviivoille on suunniteltu kevään aikana eri organisaatioista muodostetussa pienryhmässä. Janakkalassa keskustelut saivat laajuutta ja syvyyttä. Puhe talousmetsien mahdollisuuksista biodiversiteetin turvaamiseksi ja suojelualueverkoston kehittämiseksi sorisi vilkkaan avoimena maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaisen johdolla.

”Olen todella tyytyväinen, että ministeri on laittanut tällaisen prosessin liikkeelle. Valtion panostukset ovat säätösyistä vähentyneet ja toisaalta puunkäyttö tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Tasapainon turvaamisesi tarvitaan alati tiivistyvää yhteistyötä alan toimijoiden kesken”, kommentoi Timo Tanninen ympäristöministeriöstä.

Metsäpäivän asialistalla oli muun muassa osana itsenäisyytemme juhlavuotta järjestettävä Suomi 100 -suojelukampanja, jonka tarkoituksena on aktivoida metsänomistajia vapaaehtoisen metsäsuojelun roolin tunnistamiseen. Maastokohteissa keskustelu teemoista jatkui muun muassa turvemaiden metsänhoitomenetelmien kehittämisen ja talousmetsien lahopuukysymysten parissa.

”Ympäristönsuojelussa tarvitaan nyt uusia askelia vuoropuheluun – yhteistyötä viranomaisprosessien ja taloudellisten ohjauskeinojen välillä. Esimerkiksi ministeriön tulee tietää, mitä metsäsertifioinnissa tapahtuu ja päinvastoin. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen työkalupakissa on paljon työkaluja. Pitää tietää milloin tarvitaan sahaa ja milloin vasaraa. Me haluamme olla aktiivisesti mukana edistämässä dialogia - ja oppia samalla itse koko ajan uutta,” UPM:n kansainvälisistä metsäasioista vastaava johtaja, Timo Lehesvirta kommentoi.

”Näen tässä mahdollisuuden”

Lehesvirta on silmin nähden tyytyväinen päivän kulkuun: Roundtable-prosessin alku on ylittänyt kaikki odotukset. Hän näkee horisontissa hedelmällistä yhteistyötä, jolla kestävää metsätaloutta viedään yhdessä oikeaan suuntaan.

”Metsätalous on Suomen biotalouden perusta. Tämän aloitteen tavoite on varmistaa, että toiminnan ekologisista reunaehdoista huolehditaan metsäsektorin aktiivisen keskustelun ja konkreettisten hankkeiden kautta. On hedelmällistä, että näitä asioita pohditaan suurella porukalla - Roundtablen voima on juuri se laajapohjaisuudessa.”

Suomessa on runsaasti korkeatasoista metsäalan osaamista ja yhteistoiminnan kulttuuri ympäristöasioissa on jatkunut jo pitkään, mutta syventämisen varaa riittää edelleen.

”Näen tässä mahdollisuuden. Se, että saamme koolle näin monipuolisen ja vaikutusvaltaisen ryhmän, on hirmu arvokasta. Näissä kysymyksissä on kyse aina myös taloudesta, ei vain koppakuoriaistason asioista. Epätasapaino luonnossa ei voi johtaa muuhun kun ongelmiin markkinoilla, kommentoi Risto Sulkava Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Keskustelut jatkuvat elokuun lopulla, kun ryhmä kokoontuu seuraavan kerran työstämään teemoja eteenpäin. Ennakkoluulottoman, avoimen dialogin toivotaan laajenevan edelleen julkisuuteen.

”Haluamme saada täysimääräisesti hyötykäyttöön sen voima jota tässä on ja linkittää sen olemassa oleviin käytäntöihin ja prosesseihin vielä tiiviimmin. On tärkeää, että teemat nousevat myös laajempaan julkiseen keskusteluun. Kaikki alkaa siitä, että metsäala tunnistaa haasteet ja tunnustaa tarpeen vuoropuhelulle”, Anniina Kostilainen FSC Suomesta painottaa.

 

Lue myös

Metsien monimuotoisuus
Wiki | 07/27/2017 11:51:47 | 1 min

Metsien monimuotoisuus

Lue lisää