Liperin Tikansaareen yksityinen suojelualue UPM:n maille

11/16/2016 21:00:00

UPM on sopinut 37 hehtaarin yksityisen suojelualueen perustamisesta Liperin Tikansaareen, Pyhäselän järvialtaan eteläpuolelle. Alue on osa Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa Oriveden-Pyhäselän saaristot -kohdetta. Pääosa alueesta sisältyy myös rantojensuojeluohjelmaan, ja lisäksi Tikansaari kuuluu kokonaisuudessaan harjujensuojeluohjelmaan.

Alue on vanhapuustoista harjumetsää, jossa on korpi- ja lehtolaikkuja.Vanhapuustoisia harjumetsiä on yhtenäisimmin suojelualueen Tikankaivannon kaakonpuolisessa osassa. Suojelualueen luoteisosan nuoremmissa metsiköissä monimuotoisuusarvoja lisäävät laikuittainen lehtoisuus ja harjujen paisterinnekasvillisuus. Suojelualueen harjumetsissä esiintyy siellä täällä myös lehmusta.

Suojelualueen perustamisesta ja suojelualuekorvauksista on sovittu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa.