Yleisimmät metsäalan toimijat

Metsäalalla on suuri määrä toimijoita, jotka ovat apunasi metsäasioiden hoitamisessa.

Et ole metsätilasi kanssa yksin, vaan sinulla on suuri joukko muita toimijoita avustamassa metsäasioissa. Sinun avuksesi kokosimme yhteen listaan eri metsäalantoimijoita. 

Metsäalan monet toimijat apunasi

UPM Metsä
Olemme yksityisille metsänomistajille metsäpalveluita tarjoava puunostaja, joka hankkii puuta tehtaidensa tarpeisiin. Tarjoamme metsänomistajille metsänhoitoon liittyviä palveluita sekä erilaisia asiantuntijapalveluita metsänomistamisen eri vaiheisiin. Osaava metsäammattilaisten joukko on apunasi kaikissa metsään liittyvissä kysymyksissä. 

Metsäkeskus
Metsäkeskuksen tehtävänä on neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä ja edistää alan elinkeinoja. Metsäkeskus myös kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Metsäkeskus ylläpitää sähköistä Metsään.fi -palvelua, jossa metsänomistaja näkee perustiedot oman metsänsä tilasta. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö. www. matsakeskus.fi

Luonnonvarakeskus
Luonnonvarakeskus kehittää ratkaisuja metsien hoitoa, käyttöä, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin. Luonnonvarakeskus tekee paljon tutkimusta suomalaisista metsistä. www.luke.fi/

Metsähallitus
Metsähallituksen tehtävänä on hoitaa, käyttää ja suojella valtion metsiä kestävästi. Metsähallitus pitää huolta muun muassa kansallispuistoista. www.metsa.fi

Kestävän metsätalouden yhdistys
Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry toimii alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien hakijana ja haltijana.Yhdistys huolehtii PEFC-standardien noudattamisesta sekä osallistuu PEFC-sertifioinnin tunnettuuden edistämiseen. www.kestavametsa.fi

Suomen FSC, Vastuullisen metsänhoidon yhdistys
Vastuullisen metsänhoidon yhdistys edistää FSC:n työtä Suomessa sekä on vastuussa Suomen FSC-metsäsertifiointistandardin laadinnasta ja päivityksestä. www.fi.fsc.org

Metsäteollisuus ry
Metsäteollisuus ry:n jäseniä ovat Suomessa toimivat massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden yritykset sekä noin 80 prosenttia puutuoteteollisuudesta eli saha- ja levyteollisuuden yrityksiä sekä muiden puu- ja puusepänteollisuustuotteiden valmistajia. Metsäteollisuus ry julkaisee viikoittain tilaston jäsenyritystensä puunostomääristä ja kantohinnoista. www.metsateollisuus.fi

Suomen Sahat ry
Suomen Sahat ry on itsenäisen sahateollisuuden etujärjestö. Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. www.suomensahat.fi

Muut metsäteollisuusyritykset
UPM:n lisäksi myös muut metsäteollisuusyritykset ostavat puuta yksityismetsänomistajilta.

Metsänhoitoyhdistykset
Alueelliset metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien yhdistyksiä, jotka tarjoavat metsäasioihin liittyviä palveluja. www.mhy.fi

 

Asiakaspalvelu  0204 16 5100 arkisin klo 8-17

Chat palvelee arkisin 8.15-17.45 ja lauantaisin 10.15-13.45

”FSC:n myötä saimme siunauksen sille, että olemme tehneet oikeita valintoja”
Artikkeli | 7 min

”FSC:n myötä saimme siunauksen sille, että olemme tehneet oikeita valintoja”

Lue lisää
Uusi taimien istutussuositus lisää metsiin lehtipuuta
Artikkeli | 1 min

Uusi taimien istutussuositus lisää metsiin lehtipuuta

Lue lisää
Metsän harvennus – milloin se kannattaa tehdä?
Artikkeli | 3 min

Metsän harvennus – milloin se kannattaa tehdä?

Lue lisää