UPMMetsä

Puukauppaan liittyvät luvat, ilmoitukset ja asiakirjat

Puukauppaan liittyy paljon paperityötä. Tarpeelliset luvat, ilmoitukset ja paperit hoituvat asianmukaisesti puukaupan ammattilaisen kanssa.

Puukauppaan liittyvistä toimenpiteistä sovitaan metsänhakkuusopimuksessa. Sopimuksen lisäksi puukauppaan liittyy erilaisia lakisääteisiä velvollisuuksia.

Metsäkeskukselle on annettava metsänkäyttöilmoitus vähintään 10 vuorokautta ennen hakkuun aloittamista. Ilmoitus on voimassa kaksi vuotta.

Kaava-alueilla maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin vaaditaan yleensä erillinen maisematyölupa, jota haetaan metsän sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lupakäsittely saattaa koskea myös keskeneräisiä kaava-alueita.

Puunmyyntisopimusta tehdessä on syytä huomioida myös mahdollinen valtakirjan tarve. Yhteisomistustilanteissa puun myyjä tarvitsee aina valtakirjan muilta omistajilta.

Metsänomistajan kannalta yksinkertaisin tapa täyttää lainsäädännön velvoitteet on toimia yhteistyössä luotettavan puukaupan ammattilaisen kanssa. Kaikki tarvittavat luvat, asiakirjat ja ilmoitukset hoituvat helpoiten ja varmimmin kysymällä neuvoa UPM:n metsäasiakasvastaavalta.