Metsätilan sukupolvenvaihdos

Metsätilat siirtyvät Suomessa pääosin perheiden sisällä polvelta toiselle. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja sopia asioista avoimesti keskustellen. Näin sukupolvenvaihdos hoituu huomattavasti helpommin, ja hyvin suunnitellen säästät selvää rahaa.

Metsän sukupolvenvaihdos onnistumaan

Metsätilan sukupolvenvaihdos kannattaa aloittaa hyvällä suunnittelulla ja tilanteen kartoittamisella seuraavien kysymysten ja vaiheiden avulla:

  • Mitkä ovat luopujan ja jatkajan sekä muiden perheenjäsenten toiveet, tarpeet ja mahdollisuudet sukupolvenvaihdokseen?
  • Järjesteltävän omaisuuden arvot selvitetään mahdollisimman tarkasti.
  • Tietojen pohjalta lainsäädännön metsäasiantuntija esittelee eri vaihtoehdot sekä niiden vero- ja muut seuraamukset.
  • Asiantuntija neuvoo valmistautumaan sukupolvenvaihdokseen sopivimmalla tavalla.

Kun metsän sukupolvenvaihdos on perheellänne ajankohtainen, suosittelemme UPM Sukupolvenvaihdos -palvelua. Saat käyttöösi laki- ja veroasioiden sekä metsäalan huippuosaajat, jotka räätälöivät ratkaisun aina omaan tilanteeseesi sopivaksi.

Metsätilan omistajanvaihdos

Metsätilan omistajanvaihdos voidaan luopujan elinaikana toteuttaa kaupalla, lahjana tai lahjanluonteisena kauppana. Mikäli omistajanvaihdosta ei toteuteta elinaikana, voi metsänomistaja määrätä omaisuutensa jakautumisesta ja saajista testamentilla. Metsätilan omistajanvaihdos kannattaa suunnitella hyvissä ajoin erimielisyyksien ja metsätilan pirstoutumisen välttämiseksi. Saat sopivan järjestelyn valintaan apua asiantuntijoiltamme. Ota meihin yhteyttä Yhteydenotto- sivulla. 

Yhteismetsä vaihtoehtona sukupolvenvaihdokseen

Metsätilan liittäminen yhteismetsään voi olla erinomainen ratkaisu sukupolvenvaihdokseen. Kun metsätila liitetään yhteismetsään, saa metsänomistaja metsänsä arvoa vastaavan määrän yhteismetsän osuuksia. Näitä osuuksia voi lahjoittaa nuoremmalle polvelle tasapuolisesti ja jakaa perinnönjaossa tiloja pirstomatta.

Yhteismetsä voi olla ratkaisu myös kuolinpesille ja yhtymille, joissa yhteisten asioiden hoitaminen ja päätöksenteko koetaan vaikeaksi.Kaukana metsätiloistaan asuvalle metsänomistajalle yhteismetsä voi tuoda kaivattua vaivattomuutta ja helppoutta.Yhteismetsä sopii esimerkiksi ikääntyvälle metsänomistajalle, jolle metsä on tärkeä tulonlähde, mutta metsätilan hoitamiseen kaivataan apua.

 

Lue lisää sukupolvenvaihdoksesta

Tutustu UPM Yhteismetsään

UPM Sukupolvenvaihdos
KOKOELMA

UPM Sukupolvenvaihdos

Lue lisää
UPM Yhteismetsä
Palvelut | 06/28/2017 13:45:07 | 3 min

UPM Yhteismetsä

Lue lisää
Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo
Artikkeli | 4 min

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo

Lue lisää
Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Alaikäinen metsänomistaja
Artikkeli

Alaikäinen metsänomistaja

Lue lisää