Hiilinielu

Kasvava metsä on hiilinielu, eli se poistaa ilmakehästä hiilidioksidia. Suomen metsät ovat toimineet hiilinieluina jo vuosikymmenten ajan, sillä metsien kasvu on ylittänyt puuston poistuman.

Metsä on hiilinielu, eli se sitoo kasvaessaan hiilidioksidia ilmakehästä puustoon ja maaperään.  Suomen metsien hiilinielun koko on vaihdellut hakkuiden määrän mukaan vuosikymmenien aikana, mutta keskimäärin Suomen metsät sitovat 30—60 prosenttia Suomen vuosittaisista kokonaispäästöistä.

Suomen metsät pysyvät hiilinieluina niin kauan kuin metsien kasvu ylittää puuston poistuman. Suomessa hakataan vuosittain noin 70 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa, kun taas puuta kasvaa noin 107 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Näin ollen Suomessa on vielä varaa lisätä puun käyttöä vaarantamatta metsiemme hiilinielua.

Kun metsät kasvavat ne ovat sekä hiilinielu että hiilivarasto. Hiilivarastossa hiiltä on varastoituna niin, että sitä ei ole ilmakehässä. Kun metsä on hiilinielu, se sitoo hiilidioksidia yhteyttämisen tuloksena, jolloin myös hiilivaraston koko kasvaa. Mutta kun metsä lopettaa kasvamisen, se ei ole enää hiilinielu, vaan hiilivarasto, jonka säilömä hiilidioksidin määrä ei enää muutu. Hyvällä metsänhoidolla voidaan vaikuttaa metsän kasvuun ja siten myös metsän kykyyn sitoa hiiltä.    

 

Metsistä on monta mielipidettä
Blogi | 1 min

Metsistä on monta mielipidettä

Lue lisää
UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa
Blogi | 4 min

UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa

Lue lisää
Parannuksia UPM Metsä -verkkopalvelun käyttäjäkokemukseen ja ominaisuuksiin
Artikkeli | 3 min

Parannuksia UPM Metsä -verkkopalvelun käyttäjäkokemukseen ja ominaisuuksiin

Lue lisää