Webbinariet: Hur sköta skogen för bra avkastning och naturhänsyn? 3.12.2020

De flesta skogsägare vill nyttja skogen ekonomiskt och samtidigt ta god naturhänsyn. Kom med på webbinariet där experter från UPM Skog och Finlands skogscentral diskuterar skogsbruk och delar med sig av goda råd och praktiska tips.

18.00 - 19.00

Skogen är värdefull egendom. Den kan ge dig omfattande inkomster och den bjuder också på naturprodukter och en skön plats för uteliv och naturupplevelser. Kom med på webbinariet där experter från UPM Skog och Finlands skogscentral diskuterar skogsbruk och delar med sig av goda råd och praktiska tips.

Inledningsvis ger regiondirektör Janne Seilo från UPM Skog en översikt av virkesmarknadsläget. Sedan övergår vi till klimatsmart skogsvård och naturvård. Vi som medverkar är skogs- och naturvårdsrådgivare Inna Salminen och skogsvårdsexpert Annikka Selander från Finlands skogscentral och skogskundansvarig Mikael Bäckman från UPM Skog.

Diskussionen leds av kundchef Björn Stenmark från Finlands skogscentral.

Under kvällen får du svar på bland annat följande frågor:

  • Hur kan jag öka avkastningen från skogen?
  • Vilken betydelse har plantbeståndsvården för tillväxten?
  • Hur inverkar klimatförändringen på skogen och skogsvården?
  • När och var lönar det sig att gödsla skogen?
  • Går det att kombinera effektiv virkesproduktion och biologisk mångfald?

Tid: Torsdag 3.12.2020 kl 18—19

Paneldiskussion på webben ordnas av UPM Skog och Finlands skogscentral.

Registrera!