Skogsmaskinsdemonstration i Kronoby / Metsätyönäytös Kruunupyyssä 31.5.2019

Våra lokala skogsfackmän finns på plats och maskinföretagare Forest Kings visar hur det går till i praktiken / Paikalliset metsäasiantuntijamme ovat paikalla ja koneyrittäjä Forest Kings hoitaa työnäytöksen.

09.00 - 13.00

Kaffeservering och korvgrillning.

Välkommen!

UPM Skog

 

Kördirektiv:
Skyltning Kronobyvägen - Söderpårasvägen.
Parkering på Söderpårasvägens södra sida.

 

***************

 

Tarjolla kahvia ja makkaraa.

Tervetuloa!

UPM Metsä

 

Ajo-ohje:

Tienviitta Kruunupyyntie - Söderpåraksentie.

Pysäköinti Söderpåraksentien eteläisellä puolella.

09.00 - 13.00
Kronoby, invid Skalasträsket / Skalasträsketin vieressä
Rodney Strandvall, 0400 367 862, rodney.strandvall@upm.com