Puut tehokkaasti tehtaalle

09/08/2023 10:43:51

UPM:n liiketoiminta perustuu metsiin: kasvatamme, ostamme ja istutamme puita uusiutuvien tuotteiden valmistamista varten. Se, mihin metsänomistajalta ostettu puu menee ja mitä siitä valmistetaan, vaihtelee metsän puuston, sijainnin ja tehtaidemme tarpeen mukaan. Lisäksi puun eri osat päätyvät eri käyttötarkoituksiin aina sahatavarasta biolääketieteen ratkaisuihin.

Logistiikka on merkittävässä roolissa tehokkaassa ja vastuullisessa raaka-aineen hankinnassa. UPM on panostanut viime vuosina tehokkaisiin kuljetusratkaisuihin, kuten rautatiekuljetuksiin ja niiden vaunukapasiteettiin.

Yhdessä raakapuujunassa kuljetettava puumäärä vastaa yli 20 puutavara-autollista, joten rautatiekuljetuksilla on merkittävä vaikutus toimitusketjun energiatehokkuuteen ja päästöjen pienentämiseen.

Venäjän tuonnin loputtua on entistä tärkeämpää hyödyntää hakkuupotentiaalia laajasti eri puolilla Suomea. Pitkiin etäisyyksiin uitto on hyvä kuljetusmuoto.

Tieverkoston kunnolla on tärkeä merkitys siinä, että puut saadaan eri metsäkohteista ja maantieteistä terminaaleihin, satamiin ja puuta jalostaville laitoksille. Ennen logistisia ratkaisuja metsänomistajan tärkein tehtävä on huolehtia oikea-aikaisesta metsänhoidosta, jotta metsät kasvavat ja tuottavat. Näillä toimilla turvataan metsäomaisuus ja tulevaisuuden raaka-ainehuolto.

Suomi sijaitsee kaukana metsäteollisuustuotteiden päämarkkinoilta, joten maan sisäisen logistiikan tehokkuus on yksi edellytys teollisuuden kilpailukyvylle. Investoinnit ratakapasiteettiin ja väylien kunnossapitoon maksavat itsensä takaisin vientituloina.

Keskeinen tavoite on saada tuotettua uusiutuvia raaka-aineita fossiilisten tilalle. Vaikka puu ei riitä korvaamaan kaikkea fossiilipohjaista materiaalia, on sillä merkittävä rooli siirryttäessä kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Kesäkorjuun yleistyminen hyödyttää metsänomistajaa
Artikkeli | 4 min

Kesäkorjuun yleistyminen hyödyttää metsänomistajaa

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää